Jak skopiować i wkleić rysunek?

Jak w DWG FastView dla Windows możemy skopiować i wkleić obiekt? Istnieją dwie metody. Pozwól mi przedstawić. Wybierz tryb edycji, zaznacz obiekt: A następnie naciśnij Ctrl+C, przejdź do miejsca, w którym chcesz wkleić, naciśnij Ctrl+V. Metoda 2: wybierz grupę Edytuj polecenia, po prawej stronie wybierz Kopiuj, a następnie Czytaj więcej ...

Polecenia edycji DWG FastView - edycja tekstu, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie i obracanie

Edytuj operacje tekstowe: wybierz tekst do edycji; wybierz ?Edytuj tekst? opcja; zmodyfikuj tekst w wyskakującym okienku. Możesz wprowadzić Mtext i zwrócić go. Kliknij ??? aby potwierdzić lub kliknąć ?Wróć? anulować. Usuń operacje: wybierz obiekty do usunięcia; kliknij przycisk ?Usuń? przycisk umożliwiający usunięcie wybranych obiektów. Operacje kopiowania: wybierz obiekty do skopiowania; wybierz ?Kopiuj? Czytaj więcej ...