dwg fastview-general command-export

Bản vẽ hiện tại có thể được xuất sang định dạng PDF , hoặc định dạng hình ảnh, chẳng hạn như BMP, JPG và PNG. Khi bạn mở bản vẽ, ở góc trên bên phải, nhấp vào menu ba điểm và bạn sẽ thấy phần xuất.

Các bước xuất sang PDF

1. Nhấp vào biểu tượng “Xuất” , và chọn “Xuất sang PDF” ;
2. Nhập tên tệp ;
3. Chỉ định vị trí lưu tệp;
4. Chọn khổ giấy hoặc mặc định ;
5. Chọn hướng giấy hoặc mặc định ;
6. Chọn màu hoặc mặc định :
7. Chọn mức độ xuất khẩu hoặc mặc định;
8. Chọn “Vừa với giấy” hoặc mặc định;
9. Nhập tỷ lệ hoặc mặc định;
10. Nhấp vào "Xuất" để hoàn tất.

Các bước xuất sang hình ảnh

1. Nhấp vào biểu tượng “Xuất” và chọn “Xuất sang hình ảnh”;
2. Nó hiển thị một hình chữ nhật trong giao diện, bạn có thể kéo mũi tên trên các cạnh của hình chữ nhật để xác định ranh giới hình ảnh;
3. Sau khi điều chỉnh khu vực, hãy nhấp vào “✓” để tiếp tục;
4. Nhập tên tệp;
5. Chỉ định vị trí lưu tệp;
6. Chọn định dạng xuất: BMP, JPG hoặc PNG;
7. Chọn độ sâu màu:
8. Nhấp vào "Xuất" để hoàn tất.

Vị trí lưu tệp đã xuất

1. Đối với bản vẽ địa phương:
Khi xuất tệp PDF / hình ảnh từ bản vẽ cục bộ, các tệp đã xuất được lưu trong cùng thư mục tệp với bản vẽ của nó.

2. Đối với Bản vẽ trong đám mây của tôi hoặc lưu trữ đám mây:
Khi xuất tệp PDF / hình ảnh từ tệp trong bộ nhớ Đám mây hoặc Đám mây của tôi, các tệp đã xuất được lưu trong thư mục Xuất dưới trình quản lý gốc.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày