Chính sách bảo mật

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

QUAN TRỌNG: Vui lòng đọc phần sau trước khi truy cập và sử dụng Trang web này. Cảm ơn bạn đã ghé thăm https://blog.dwgfastview.com. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy trang web này ("Trang web") hữu ích và nhiều thông tin. Sau đây là các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản") áp dụng và chi phối việc bạn sử dụng Trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào ở đây, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, trước khi tiếp tục, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ will@blog.dwgfastview.com, và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Điều khoản dành riêng.

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này chỉ chi phối quyền truy cập của bạn và việc sử dụng Trang web này và không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện. Tuy nhiên, một số trang trên Trang web này hoặc các khu vực của Trang web này bị hạn chế quyền truy cập ("Trang web được bảo mật", bao gồm cả tải xuống tài nguyên) có thể yêu cầu áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc đặc biệt (ví dụ: đăng ký để tải xuống phần mềm).

Thay đổi đối với trang web.

Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi về quyền truy cập, hoạt động và nội dung của Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện các thay đổi trong Điều khoản, vì vậy vui lòng kiểm tra trước mỗi lần sử dụng để biết các thay đổi.

Quy trình đăng ký và người dùng đã đăng ký.
Trang web này được dành riêng cho việc sử dụng của những người đã hoàn thành quá trình đăng ký. Không ai khác ngoài người dùng đã đăng ký có thể tải xuống các tài nguyên từ trang web này. Mật khẩu và đăng ký không thể chuyển nhượng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật và bí mật của mật khẩu này và theo đó.

Thông báo Bản quyền.

Bạn thừa nhận rằng, trừ khi được chỉ định cụ thể, DWG FastView là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang web này và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo vệ bản quyền cho tất cả nội dung, bao gồm thiết kế, bố cục, đồ họa, ảnh, định dạng, và các yếu tố hình ảnh khác của Trang web. Tất cả các quyền sở hữu liên quan đến thông tin và tài liệu có trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên DWG FastView, biểu tượng, nhãn hiệu, đồ họa, ảnh, hình ảnh, âm thanh, video, tin nhắn, tệp và nội dung, đều thuộc sở hữu hoặc đã được sở hữu hợp pháp được cấp phép bởi DWG FastView, ĐƯỢC BẢO LƯU TẤT CẢ CÁC QUYỀN. Các trang và nội dung của Trang web có thể được sao chép điện tử hoặc in dưới dạng bản cứng chỉ để sử dụng thông tin nội bộ, cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện không được sửa đổi, không được xuất bản trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và trên mỗi trang là bản sao nội bộ, DWG FastView được thừa nhận là nguồn có biểu tượng bản quyền. Bạn không được cấp bất kỳ giấy phép nào để sử dụng nội dung. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác với mục đích nêu trên, bao gồm sao chép không nội bộ, sửa đổi, sao chép, hiển thị hoặc sử dụng bất kỳ DWG FastView nào được bảo vệ bản quyền hoặc biểu trưng, đồ họa, hình ảnh hoặc hình ảnh khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DWG FastView, là nghiêm cấm và sẽ được thực thi trong phạm vi đầy đủ của pháp luật. Ngoại trừ dữ liệu và thông tin được gửi theo thỏa thuận hiện có với DWG FastView, mọi ý tưởng, tài liệu hoặc nội dung được gửi bởi bất kỳ người dùng nào trên hoặc thông qua Trang web này (bao gồm cả qua e-mail), trong phạm vi bạn sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, tài sản duy nhất của DWG FastView và DWG FastView không có nghĩa vụ bảo mật cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm hoặc chiếm đoạt có thể phát sinh từ bất kỳ nội dung gửi nào. Thông tin cá nhân được gửi sẽ được xử lý theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi. DWG FastView không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng nội dung của Trang web này hoặc việc sử dụng nó sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào, cũng như việc sử dụng, chuyển giao, sao chép, phân phối, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung Trang web nào bên ngoài Trung Quốc tuân thủ luật pháp của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tài phán nào khác có thể được áp dụng.

Không cung cấp bảo đảm.

Thông tin trên Trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Mặc dù DWG FastView cố gắng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ, bạn có thể phát hiện ra một số lỗi đánh máy, kỹ thuật, sự thật hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong thông tin được cung cấp. Vui lòng thông báo cho chúng tôi tại will@blog.dwgfastview.com, Vì những sai lầm như vậy có thể xảy ra, DWG FastView không đảm bảo, bảo đảm hoặc đại diện, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính bảo mật, kịp thời, liên quan, đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm hoặc đầy đủ của bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua trang web này, hoặc liên quan đến thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đang cung cấp thông tin và nội dung khác có trong tài liệu này trên cơ sở "nguyên trạng, ở đâu, khi có sẵn" và tất cả các bảo đảm (rõ ràng hoặc ngụ ý) đều bị từ chối, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Tuân thủ mọi luật lệ.

Trang web này được vận hành từ các máy chủ đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web này sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan và hiện hành, sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở luật và quy định của Trung Quốc. Thông tin được cung cấp trên và thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web Bảo mật nào trong một số trường hợp có thể được coi là công nghệ được kiểm soát và tuân theo luật và quy định của Trung Quốc. Bạn có nghĩa vụ xác minh và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của prc liên quan đến mọi khả năng truy cập, chuyển giao và sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây có thể được coi là "được kiểm soát" theo quy định của pháp luật.

Liên kết bên ngoài.

Để có thông tin hoặc sự thuận tiện cho bạn, Trang web này có thể chứa các liên kết trực tiếp hoặc siêu liên kết đến các trang web được duy trì bởi các bên thứ ba. Khi nhấp vào một liên kết như vậy, bạn đang rời khỏi Trang web của chúng tôi. Do đó, DWG FastView không có quyền kiểm soát, không xác nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng, hoạt động, độ tin cậy, sự tuân thủ luật pháp, đạo đức, thông lệ kinh doanh, cũng như nội dung của các trang web bên thứ ba đó hoặc đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc được cung cấp trong đó. Bất kỳ giao dịch nào với các bên thứ ba như vậy, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn, hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn truy cập và đối với nội dung có trong hoặc thông qua bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó.

Truy cập Bên ngoài Trung Quốc.

Nếu bạn đang truy cập Trang web này từ bên ngoài Trung Quốc, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự quen thuộc và tuân thủ các Điều khoản này cũng như luật, quy định, chỉ thị, quy tắc và quy tắc của Trung Quốc, bao gồm các luật và quy định quốc gia của họ, cũng như các quy định của khu vực tài phán mà bạn đang truy cập Trang web và bất kỳ khu vực tài phán áp dụng nào khác có thể liên quan đến việc truy cập, truyền, định tuyến, nhận, tiết lộ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin trên Trang web này, hoặc bất kỳ giao dịch thương mại nào được thực hiện trên hoặc thông qua Trang web này.

Giới hạn trách nhiệm và bồi thường.

Bạn đồng ý rằng DWG FastView và khách hàng, đối tác và nhân viên tương ứng của họ, cán bộ, giám đốc, nhà thầu, nhà cung cấp, nhà cung cấp, người cấp phép, người được chuyển nhượng, người kế nhiệm, người bảo hiểm và đại lý, không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (kể cả đối với bất kỳ , thiệt hại gián tiếp, kinh tế, mẫu mực, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) hoặc mất mát bất kỳ bản chất nào có thể xảy ra do bạn truy cập và sử dụng trang web này.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp.

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ được giải thích theo luật pháp của Thành phố Bắc Kinh, bất kể xung đột luật lệ nào và bất kể luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán nào khác có thể được khẳng định. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có ("Khiếu nại") phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ được gửi bằng văn bản tới DWG FastView trong vòng một tháng (30 ngày) kể từ khi xảy ra sự kiện mà Khiếu nại đó bị cáo buộc có cơ sở, hoặc Khiếu nại như vậy sẽ được coi là từ bỏ. Bất kỳ Khiếu nại nào đã được gửi đúng cách đến DWG FastView mà chưa được giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý không quá sáu (6) tháng có thể được gửi đến trọng tài ràng buộc như một giải pháp thay thế duy nhất cho việc kiện tụng. Bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền kiện tụng ở bất kỳ khu vực tài phán nào đối với DWG FastView dựa trên việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc theo các điều khoản này. . Bất kỳ phán quyết trọng tài nào sẽ loại trừ cụ thể mọi thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, mẫu mực, trừng phạt hoặc do hậu quả.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

DWG FastView.net, trang web chính thức của DWG FastView, chia sẻ mối quan tâm của bạn về việc duy trì tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân được thu thập trên Internet. DWG FastView cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và Chính sách Bảo mật sau đây ("Chính sách") nhằm giải thích các hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của chúng tôi liên quan đến trang web DWG FastView ("Trang web"). Vui lòng xem lại toàn bộ Chính sách và vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thu thập thông tin cá nhân.

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ được giải thích theo luật pháp của Thành phố Bắc Kinh, bất kể xung đột luật lệ nào và bất kể luật pháp của bất kỳ khu vực tài phán nào khác có thể được khẳng định. Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có ("Khiếu nại") phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web sẽ được gửi bằng văn bản tới DWG FastView trong vòng một tháng (30 ngày) kể từ khi xảy ra sự kiện mà Khiếu nại đó bị cáo buộc có cơ sở, hoặc Khiếu nại như vậy sẽ được coi là từ bỏ. Bất kỳ Khiếu nại nào đã được gửi đúng cách đến DWG FastView mà chưa được giải quyết trong một khoảng thời gian hợp lý không quá sáu (6) tháng có thể được gửi đến trọng tài ràng buộc như một giải pháp thay thế duy nhất cho việc kiện tụng. Bạn từ bỏ rõ ràng mọi quyền kiện tụng ở bất kỳ khu vực tài phán nào đối với DWG FastView dựa trên việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc theo các điều khoản này. . Bất kỳ phán quyết trọng tài nào sẽ loại trừ cụ thể mọi thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, mẫu mực, trừng phạt hoặc do hậu quả.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân được Thu thập.

DWG FastView sẽ không bán, chia sẻ, cho thuê hoặc tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu điện và email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, ngoại trừ (a) để cung cấp dịch vụ cho bạn đã yêu cầu; (b) trong phạm vi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ; hoặc (c) để bảo vệ quyền và sở hữu trí tuệ của DWG FastView.

DWG FastView làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba, Constant Contact, để cung cấp cho người dùng dịch vụ bản tin email của họ. Tất cả thông tin cá nhân có được theo các dịch vụ đăng ký email của DWG FastView đều được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật Email của Constant Contact.

Quyền của Người dùng.

Bạn có thể nhận được bản tóm tắt về bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của mình được chúng tôi lưu giữ hoặc bạn có thể sửa đổi, chỉnh sửa, thay đổi hoặc cập nhật thông tin đó bằng cách liên hệ với DWG FastView qua địa chỉ bưu điện, email hoặc số điện thoại được liệt kê bên dưới.

Các biện pháp bảo mật.

DWG FastView đã thiết lập các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập khỏi bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Xin lưu ý rằng mặc dù DWG FastView đã cố gắng tạo ra một Trang web an toàn và đáng tin cậy cho người dùng, nhưng tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào được truyền đến / từ DWG FastView qua Trang web hoặc email không thể được đảm bảo.