Sử dụng miễn phí DWG FastView cho giáo dục

Xin chào người dùng thân mến, để hỗ trợ sự nghiệp giáo dục của toàn thế giới, chúng tôi quyết định đóng góp DWG FastView miễn phí cho các trường đại học, cao đẳng và bất kỳ cơ sở giáo dục và đào tạo nào khác.

Sử dụng miễn phí DWG FastView cho giáo dục

dwg fastview cho giáo dục

Chính sách sử dụng DWG FastVIew miễn phí

Khoản 1. Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể nhận DWG FastView miễn phí trong 30 ngày. Vui lòng xuất trình thẻ sinh viên của bạn cho chúng tôi và chia sẻ nội dung màu đỏ sau đây lên các mạng xã hội yêu thích của bạn. Trải nghiệm xem, chỉnh sửa, chia sẻ DWG nhanh như chớp với DWG FastView. Tải về và cài đặt tại đây https://en.dwgfastview.com/cloud/download/

Khoản 2. Nếu bạn là giáo viên, bạn có thể nhận DWG FastView miễn phí trong 60 ngày. Vui lòng xuất trình chứng chỉ giáo viên và thẻ làm việc của bạn để đăng ký từ chúng tôi. Nhân tiện, nếu bạn tải các video hướng dẫn của mình bằng DWG FastView lên Youtube, đồng thời sao chép nội dung màu đỏ ở trên, bạn có thể nhận được 90 ngày miễn phí hoặc thậm chí nhiều hơn và được hỗ trợ sử dụng miễn phí liên tục.

Khoản 3. Nếu bạn là giáo sư hoặc phó giáo sư, bạn có thể sử dụng DWG FastView trong 365 ngày. Vui lòng xuất trình chứng chỉ Giáo sư và thẻ làm việc để đăng ký.

Vui lòng gửi chứng chỉ và thẻ làm việc của bạn theo mẫu sau và chúng tôi sẽ xử lý nó ngay khi có thể.