dwg fastview-general polecenie-eksport

The current drawing could be exported to PDF format?or picture format, such as BMP, JPG, and PNG. When you open the drawing, the upper-right corner,  click on the three-point menu and you will see the export.

Kroki eksportowania do formatu PDF

1. Clicking ?Export? icon?and select ?Export to PDF??
2. Enter file name?
3. Określ lokalizację zapisu pliku;
4. Select paper size or default?
5. Select paper orientation or default?
6. Select color or default?
7. Wybierz zakres eksportu lub domyślny;
8. Check ?Fit to paper? or default;
9. Wprowadź skalę lub domyślną;
10. Click ?Export? to finish.

Kroki eksportowania do obrazu

1. Clicking ?Export? icon, and select ?Export to Image?;
2. Wyświetla prostokąt w interfejsie, możesz przeciągnąć strzałkę po bokach prostokąta, aby zdefiniować granicę obrazu;
3. After adjusting the region click ??? to continue;
4. Wpisz nazwę pliku;
5. Określ lokalizację zapisu pliku;
6. Wybierz format eksportu: BMP, JPG lub PNG;
7. Wybierz głębię koloru:
8. Click ?Export? to finish.

Lokalizacja do zapisywania wyeksportowanych plików

1. W przypadku rysunków lokalnych:
Podczas eksportowania pliku PDF/obrazu z lokalnego rysunku wyeksportowane pliki są zapisywane w tym samym folderze plików, co jego rysunek.

2. W przypadku rysunków w pamięci My Cloud lub Cloud:
Podczas eksportowania pliku PDF/obrazu z pliku w pamięci My Cloud lub Cloud wyeksportowane pliki są zapisywane w folderze eksportu w katalogu głównym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *