DWG FastView- chỉnh sửa trong Chế độ chỉnh sửa

Trong bài cuối cùng chúng tôi đã giới thiệu "vẽ trong chế độ chỉnh sửa" và hôm nay chúng ta hãy học cách chỉnh sửa trong Chế độ chỉnh sửa. Phần này rất đơn giản, chỉ chọn và bỏ chọn.

Chọn và Bỏ chọn

Chạm để chọn một đối tượng: chạm vào một đối tượng hiện có để chọn nó khi không có lệnh nào chạy.

Window-select: nhấp chuột hoặc kéo từ trái sang phải trong vùng vẽ, bạn có thể chọn các đối tượng nằm hoàn toàn trong vùng hình chữ nhật.

Crossing: nhấp chuột hoặc kéo từ phải sang trái trong vùng vẽ, bạn có thể chọn các đối tượng nằm một phần trong vùng hình chữ nhật.

Bộ lựa chọn: một nhóm các đối tượng được chọn. Đối tượng có thể được chọn bằng cách nhấp hoặc kéo để xác định một vùng hình chữ nhật.

Bỏ chọn: chạm vào một đối tượng đã chọn để bỏ chọn.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày