DWG FastView - edycja w trybie edycji

w ostatni post wprowadziliśmy „rysuj w trybie edycji”, a dziś nauczmy się edytować w trybie edycji. Ta część jest bardzo prosta, tylko zaznacz i odznacz.

Zaznacz i odznacz

Dotknij, aby wybrać obiekt: dotknij istniejącego obiektu, aby go wybrać, gdy nie jest uruchomione żadne polecenie.

Wybierz okno: kliknij lub przeciągnij od lewej do prawej w obszarze rysunku, możesz wybrać obiekty, które całkowicie znajdują się w obszarze prostokąta.

Skrzyżowanie: kliknij lub przeciągnij od prawej do lewej w obszarze rysunku, możesz wybrać obiekty częściowo znajdujące się w prostokątnym obszarze.

Zbiór wskazań: grupa wybranych obiektów. Obiekt można wybrać, klikając lub przeciągając, aby zdefiniować obszar prostokąta.

Odznacz: dotknij wybranego obiektu, aby odznaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *