DWG FastView-draw trong chế độ chỉnh sửa

Vẽ trong Chế độ Chỉnh sửa

Vẽ các bước

Chỉ định một điểm

Bạn có thể chỉ định một điểm bằng cách chạm hoặc kéo trên màn hình.
Bạn cũng có thể nhập tọa độ cực hoặc tọa độ tương đối trong bàn phím để chỉ định một điểm.

Điều chỉnh một điểm

Sau khi chỉ định một điểm, bạn có thể điều chỉnh vị trí của nó bằng những cách sau:
(1) Chạm vào điểm đánh dấu và sau đó kéo nó để điều chỉnh vị trí của nó;
(2) Thay đổi tọa độ cực hoặc tọa độ tương đối của nó trong bàn phím;
(3) Chạm vào điểm đánh dấu tọa độ (hộp hình chữ nhật có X và Y) và thay đổi tọa độ tuyệt đối của nó trong bàn phím.

Xác nhận một điểm

Sau khi chỉ định một điểm hoặc điều chỉnh nó, bạn có thể xác nhận vị trí của nó bằng những cách sau:
(1) Chạm vào khoảng trống trong vùng vẽ;
(2) Nhấn vào “√” trên bàn phím;
(3) Nhấn vào từ khóa “√” phía sau lời nhắc lệnh.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày