Vẽ một đường chấm theo cách này trong DWG FastView cho PC

Khi nào chúng ta cần vẽ các đường chấm

Chúng ta thường sử dụng đường chấm chấm khi chúng ta vẽ CAD. Ví dụ, chúng ta cần sử dụng đường chấm khi vẽ ba hình chiếu; chúng ta cũng cần sử dụng đường chấm khi vẽ cửa sổ; chúng ta cần sử dụng đường chấm khi thực hiện một số phân biệt.

Vì đường đứt nét rất linh hoạt, làm thế nào chúng ta nên vẽ đường đứt nét một cách chính xác trong CAD? Hôm nay, tôi sẽ dạy bạn cách nhanh chóng vẽ một đường đứt nét với DWG FastView cho Windows.

Các bước để vẽ đường chấm với DWG FastView cho Windows

Đầu tiên, tạo một lớp: mở DWG FastView cho Windows, nhấp vào [Trình quản lý lớp] trong thanh menu chung của chế độ chỉnh sửa và nhấp vào lệnh "Lớp mới" trong "Trình quản lý thuộc tính lớp" xuất hiện.

Thứ hai, chọn kiểu đường: Chúng ta sẽ đặt tên cho lớp mới là "đường chấm", nhấp vào vị trí "kiểu đường" phía sau lớp và chọn kiểu đường tương ứng trong hộp thoại "chọn kiểu đường" xuất hiện. Lưu ý: Nếu không có loại dòng nào bạn muốn trong loại dòng đã tải, bạn có thể nhấp vào nút "Tải" ở cuối hộp thoại để vào hộp thoại "Tải hoặc tải lại loại dòng", trong đó có rất nhiều dòng loại, chọn Sau đó nhấp vào "OK", loại dòng sẽ xuất hiện trong "loại dòng tải", nhấp vào loại dòng và xác nhận.

Thứ ba, khóa lớp hiện tại: Sau khi chọn kiểu dòng, bạn phải nhớ nhấp đúp chuột vào trạng thái của lớp để đặt nó là lớp hiện tại, như trong hình dưới đây, trạng thái được hiển thị là √.

Thứ tư, vẽ đường chấm: Vào thanh menu "Chỉnh sửa", nhấp vào lệnh "Dòng" để vẽ một đường thẳng trên giao diện, và kiểu đường xuất hiện lúc này là đường chấm!

Tập luyện giúp hoàn hảo hơn.

Đó là các bước để vẽ một đường chấm. Người dùng thân mến hãy nhớ thực hành nó.

 

 

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày