DWG FastView for PC'de bu şekilde noktalı bir çizgi çizin

Noktalı çizgiler çizmemiz gerektiğinde

CAD çizimi yaparken genellikle noktalı çizgiyi kullanırız. Örneğin, üç görünüm çizerken noktalı çizgiyi kullanmamız gerekiyor; ayrıca pencereleri çizerken noktalı çizgiyi kullanmamız gerekiyor; bazı ayrımlar yaparken noktalı çizgiyi kullanmamız gerekiyor.

Kesikli çizgi çok yönlü olduğuna göre, kesik çizgiyi CAD'de nasıl doğru çizmeliyiz? Bugün size Windows için DWG FastView ile hızlı bir şekilde kesikli çizgi çizmeyi öğreteceğim.

Windows için DWG FastView ile noktalı çizgiler çizme adımları

Önce bir katman oluşturun: Windows için DWG FastView'ı açın, düzenleme modunun ortak menü çubuğunda [Katman Yöneticisi]'ne tıklayın ve çıkan "Katman Özellik Yöneticisi"nde "Yeni Katman" komutunu tıklayın.

İkinci olarak, çizgi türünü seçin: Yeni katmana "noktalı çizgi" adını vereceğiz, katmanın arkasındaki "çizgi türü" konumuna tıklayacağız ve çıkan "çizgi türünü seç" iletişim kutusunda ilgili çizgi türünü seçeceğiz. Not: Yüklenen hat tipinde istediğiniz hat tipi yoksa, diyalog kutusunun alt kısmındaki "Yükle" butonuna tıklayarak çok sayıda satır içeren "Hat tipini yükle veya yeniden yükle" diyalog kutusuna girebilirsiniz. tiplerini seçin, ardından "Tamam"a tıklayın, hat tipi "yüklü hat tipi"nde görünecektir, hat tipine tıklayın ve onaylayın.

Üçüncüsü, mevcut katmanı kilitleyin: Çizgi tipi seçildikten sonra, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, mevcut katman olarak ayarlamak için katmanın durumuna çift tıklamayı unutmamalısınız, durum √ olarak görüntülenir.

Dördüncüsü, noktalı bir çizgi çizin: "Düzenle" menü çubuğuna girin, arayüzde düz bir çizgi çizmek için "Çizgi" komutunu tıklayın ve bu sırada çıkan çizgi türü noktalı bir çizgidir!

Pratik yapmak mükemmelleştirir.

Bunlar noktalı bir çizgi çizme adımlarıdır. Sevgili kullanıcılar, lütfen uygulamayı unutmayın.

 

 

Bir cevap yaz?n

A?a??daki seçenekler, blog yay?n?n?z için ilgili gönderi ayarlar?n? geçersiz k?lar. Bunlar, yaln?zca Genel Seçenekler sekmesinde ilgili gönderileri Yay?nlara eklemeyi seçtiyseniz geçerlidir. Beslemedeki ilgili gönderileri biçimlendirmenin kolay bir yolu olmad??? için küçük resimlerin görüntülenmemesi önerilir. Yuvarlak küçük resimler