Làm thế nào để chuyển đổi các lớp CAD trong điện thoại di động?

Những bạn thường làm việc với các bản vẽ CAD hẳn biết rằng các lớp CAD rất quan trọng trong việc vẽ và xem. Trong một số bản vẽ CAD phức tạp, việc sử dụng tốt các công cụ quản lý lớp CAD có thể khiến bạn nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Cách sử dụng tính năng lớp trong DWG FastView cho Đọc thêm ...