Tạo các đường đứt nét trong DWG FastView dành cho thiết bị di động: Hướng dẫn nhanh

DWG FastView for Mobile cung cấp nền tảng liền mạch cho người dùng di động tham gia vào công việc thiết kế kỹ thuật số chính xác. Trong số các tính năng của nó, khả năng vẽ các đường đứt nét nổi bật như một công cụ quan trọng để truyền tải các phần tử cụ thể trong bản vẽ. Hãy đi sâu vào hướng dẫn đơn giản về cách đạt được điều này trong DWG FastView Đọc thêm ...

Vẽ một đường chấm theo cách này trong DWG FastView cho PC

Khi chúng ta cần vẽ các đường chấm Chúng ta thường sử dụng đường chấm khi chúng ta vẽ CAD. Ví dụ, chúng ta cần sử dụng đường chấm khi vẽ ba hình chiếu; chúng ta cũng cần sử dụng đường chấm chấm khi vẽ cửa sổ; chúng ta cần sử dụng đường chấm khi thực hiện một số phân biệt. Từ Đọc thêm ...