Làm cách nào để đo điểm ID trong bản vẽ CAD bằng DWG Fastview cho Di động?

Trong bản vẽ CAD, điểm ID là mã định danh duy nhất được gán cho một đối tượng hoặc thực thể trong bản vẽ. Điểm ID được sử dụng để giúp định vị và tham chiếu các phần cụ thể của bản vẽ, chẳng hạn như đường thẳng, đường cong và hình dạng. Chúng thường được sử dụng cùng với các công cụ đo lường để xác định và đo lường chính xác Đọc thêm ...