Làm cách nào để đo điểm ID trong bản vẽ CAD bằng DWG Fastview cho Di động?

Trong bản vẽ CAD, điểm ID là mã định danh duy nhất được gán cho một đối tượng hoặc thực thể trong bản vẽ. Điểm ID được sử dụng để giúp định vị và tham chiếu các phần cụ thể của bản vẽ, chẳng hạn như đường thẳng, đường cong và hình dạng. Chúng thường được sử dụng cùng với các công cụ đo lường để xác định và đo lường chính xác các thành phần khác nhau của bản vẽ.

Gần đây, tính năng đo điểm ID đã được thêm vào DWG FastView cho Di động. Bạn có thể sử dụng nó ở đây:

Làm cách nào để đo điểm ID trong bản vẽ CAD bằng DWG Fastview cho Di động?

Di chuyển mũi tên màu xanh để đo và tọa độ X & Y có thể được hiển thị bên dưới thời gian thực.

Làm cách nào để đo điểm ID trong bản vẽ CAD bằng DWG Fastview cho Di động?

Tính năng này miễn phí 10 phút mỗi ngày nhưng nếu bạn muốn sử dụng thêm thời gian và mở khóa tất cả các tính năng cũng như đóng tất cả quảng cáo, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để nâng cấp tài khoản của bạn (trên điện thoại di động. Nếu bạn muốn nâng cấp trên PC, hãy nhấp vào đây).

Làm cách nào để đo điểm ID trong bản vẽ CAD bằng DWG Fastview cho Di động?

4 Tr? l?i ?How to measure ID point in CAD drawing with DWG Fastview for Mobile??

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày