Jak zmierzyć punkt ID na rysunku CAD za pomocą DWG Fastview for Mobile?

W rysunkach CAD punkt identyfikacyjny jest unikalnym identyfikatorem przypisanym do obiektu lub elementu na rysunku. Punkty identyfikacyjne służą do lokalizowania i tworzenia odniesień do określonych części rysunku, takich jak linie, krzywe i kształty. Są one często używane w połączeniu z narzędziami pomiarowymi do precyzyjnej identyfikacji i pomiaru Czytaj więcej ...