Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Các bạn thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu các phím tắt của DWG FastView cho Windows. Các phím tắt có nghĩa là phím tắt và các lệnh tắt.

Trước tiên, hãy khởi động DWG FastView cho Windows và xem các menu ruy-băng trên cùng và tìm Trợ giúp:

Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Trong menu Trợ giúp, bạn có thể thấy các lệnh ShortCutKey và Phím tắt từ các mũi tên màu vàng trong ảnh chụp màn hình ở trên.

Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Các lệnh tắt cho phép bạn thực hiện các chức năng bằng bí danh hoặc lệnh. Khi bạn mở bản vẽ, nhấn CTRL+9, bạn sẽ thấy dòng lệnh:

Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Đối với các lệnh tắt, bạn xác định lệnh của riêng mình, thêm hoặc xóa các lệnh hiện có.

Chúng ta hãy xem các phím tắt:

Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Đây là các phím tắt mà bạn có thể sử dụng trực tiếp trong DWG FastView cho Windows, không dùng trong dòng lệnh. Chúng giống như trong trình duyệt Windows và Chrome.

Tải DWG FastView cho Windows để tận hưởng các phím tắt!

Giới thiệu Phím tắt DWG FastView cho Windows

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày