Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

Drodzy użytkownicy, dzisiaj pozwólcie, że przedstawię skróty DWG FastView dla Windows. Skróty oznaczają klawisz skrótu i polecenia skrótu.

Najpierw uruchom DWG FastView dla Windows, spójrz na górne menu wstążki i znajdź Pomoc:

Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

W menu Pomoc możesz zobaczyć polecenia ShortCutKey i Shortcut oznaczone żółtymi strzałkami na powyższym zrzucie ekranu.

Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

Polecenia skrótów umożliwiają implementację funkcji za pomocą aliasów lub poleceń. Kiedy otworzysz rysunek, naciśnij CTRL+9, zobaczysz linię poleceń:

Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

W przypadku poleceń skrótów możesz zdefiniować własne, dodać lub usunąć istniejące.

Zobaczmy klawisze skrótów:

Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

Są to klawisze skrótów, których można używać bezpośrednio w DWG FastView dla Windows, a nie w wierszu poleceń. Są takie same jak w przeglądarkach Windows i Chrome.

Pobierz DWG FastView dla Windows, aby cieszyć się skrótami!

Wprowadzenie do skrótów DWG FastView dla Windows

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *