Giới thiệu DWG FastView và yêu cầu hệ thống

Giới thiệu

DWG FastView là một loại ứng dụng cho người dùng xem, chỉnh sửa và lưu các bản vẽ DWG trên thiết bị di động.

DWG FastView provides iOS version and Android version. Currently, the Android version supports the following file formats: ocf, dwg, dxf, dws, dwt, bmp, jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tif, rtf, ttf, ttc, shx, sht, shp, and fon. In DWG FastView, it supplies two work modes: View Mode and Edit Mode. Users could switch work mode by clicking ?More? on the top-right of interface and select switch icon.

yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng: Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm bắt buộc phải có. Vì một số chức năng phụ thuộc vào hai ngón tay có thể bị tắt trên màn hình cảm ứng điện dung một chạm.

System requirements: DWG FastView?Android Version?supports Android 5 or higher version, and it is compatible with Android Pads and other Android devices.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày