Εισαγωγή DWG FastView και απαίτηση συστήματος

Εισαγωγή

Το DWG FastView είναι ένα είδος εφαρμογής για προβολή, επεξεργασία και αποθήκευση σχεδίων DWG σε φορητές συσκευές από τους χρήστες.

DWG FastView provides iOS version and Android version. Currently, the Android version supports the following file formats: ocf, dwg, dxf, dws, dwt, bmp, jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tif, rtf, ttf, ttc, shx, sht, shp, and fon. In DWG FastView, it supplies two work modes: View Mode and Edit Mode. Users could switch work mode by clicking ?More? on the top-right of interface and select switch icon.

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις υλικού: Η χωρητική οθόνη πολλαπλής αφής είναι απαραίτητη. Επειδή ορισμένες λειτουργίες που εξαρτώνται από το διπλό δάχτυλο ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες σε χωρητική οθόνη με ένα άγγιγμα.

System requirements: DWG FastView?Android Version?supports Android 5 or higher version, and it is compatible with Android Pads and other Android devices.

?????? ??? ????????

? ??. ????????? ??? ??? ????????????. ?? ??????????? ????? ???????????? ?? *