แนะนำ DWG FastView และข้อกำหนดของระบบ

บทนำ

DWG FastView เป็นแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งสำหรับผู้ใช้เพื่อดู แก้ไข และบันทึกภาพวาด DWG บนอุปกรณ์มือถือ

DWG FastView provides iOS version and Android version. Currently, the Android version supports the following file formats: ocf, dwg, dxf, dws, dwt, bmp, jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx, tif, rtf, ttf, ttc, shx, sht, shp, and fon. In DWG FastView, it supplies two work modes: View Mode and Edit Mode. Users could switch work mode by clicking ?More? on the top-right of interface and select switch icon.

ความต้องการของระบบ

ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์: ต้องมีหน้าจอ capacitive แบบมัลติทัช เนื่องจากบางฟังก์ชันที่ใช้สองนิ้วอาจถูกปิดใช้งานบนหน้าจอ capacitive แบบสัมผัสเดียว

System requirements: DWG FastView?Android Version?supports Android 5 or higher version, and it is compatible with Android Pads and other Android devices.

???????????

????????????????????????????????? ???????????????????????????????? *