DWG FastView - zmierzyć polecenie - zmierzyć odległość

Dziś nauczmy się mierzyć odległość na rysunku.

Operacje:

Kliknij przycisk „Zmierz” i wybierz narzędzie „Odległość”, domyślnie wyświetli się następujący panel:

Krok 1: określ punkt początkowy pomiaru, klikając lub przeciągając. Punkt początkowy zostanie uzyskany przez podniesienie palca.

Krok 2: określ punkt końcowy, klikając lub przeciągając. Wyświetla następujące informacje między dwoma określonymi punktami: Długość, Kąt, Przyrost X i Przyrost Y.

Krok 3: możesz powtórzyć krok 2 i krok 3, aby zmierzyć długość innego segmentu.

Kliknij przycisk przełącznika, aby uzyskać całkowitą długość, określając kilka punktów.

Krok 1: określ punkty pomiaru, klikając lub przeciągając;

Krok 2: jeśli określono więcej niż dwa punkty, wyświetla całkowitą długość wszystkich segmentów.

Naciśnij i przytrzymaj pole wartości i wybierz opcję „Kopiuj”, aby skopiować wynik pomiaru, kliknij „×” za polem wartości lub „×” za monitami poleceń, aby zakończyć polecenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *