Dasar Privasi

TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

Dasar Privasi DWG FastView

Kemas Kini Terakhir pada 1 September 2022
Berkuatkuasa pada 1 September 2022

Pengenalan
Privasi anda adalah penting kepada Gstarsoft Co.,Ltd. ("Kami" atau "Gstarsoft"). Kami komited untuk memastikan privasi dan maklumat peribadi anda dilindungi. Apabila anda menggunakan perisian dan perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat berkaitan anda. Kami menyediakan Dasar Privasi ini untuk membantu anda memahami cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan maklumat anda yang kami akses untuk menyediakan "Perkhidmatan" kami. Mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda, kami memastikan kami menjaganya dengan betul dan menggunakannya mengikut prinsip privasi dan keselamatan kami. Kami mengambil semua langkah pentadbiran, fizikal dan elektronik yang munasabah untuk melindungi maklumat yang kami kumpulkan daripada atau tentang anda. Anda boleh membaca dan memahami sepenuhnya Dasar Privasi ini sebelum menggunakan perisian atau perkhidmatan kami, dan menggunakan atau terus menggunakannya selepas bersetuju dengan keseluruhan kandungan. DWG FastView di sini secara khusus bermaksud dan termasuk DWG FastView Pro, DWG FastView untuk Web, DWG FastView untuk Windows dan DWG FastView untuk Mudah Alih, seterusnya secara ringkas untuk DWG FastView.

Isi kandungan
1. Kebolehgunaan
2. Apa yang Kami Kumpul Maklumat Anda
3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda
4. Bagaimana Kami Menggunakan Kuki dan Teknologi Serupa
5. Bagaimana Kami Berkongsi, Memindahkan dan Mendedahkan Maklumat Anda
6. Keselamatan dan Penyimpanan Maklumat Anda
7. Dasar Kami Terhadap Kanak-Kanak
8. Bagaimana Kami Memindahkan Maklumat Anda ke Seluruh Dunia
9. Pindaan dan Kemas Kini Polisi
10. Cara Menghubungi Kami

1. Kebolehgunaan
(1) Perisian yang dibenarkan dibangunkan dan dikendalikan oleh Gstarsoft Co.,Ltd. , iaitu "DWG FastView" (berjalan pada sistem pengendalian Microsoft Windows, Android, iOS, pelayar web).
(2) Apabila kami menyebut Perkhidmatan dalam Dasar Privasi ini, kami bermaksud tapak web kami terletak di https://www.dwgfastview.com  yang Perkhidmatan kami disediakan ("Tapak"), dan produk perisian kami tersedia untuk digunakan melalui pemasangan pada sistem pengendalian Windows, Android, iOS dan pelayar web (secara kolektif, "Produk").
(3) Dasar Privasi ini hanya terpakai pada tapak web, produk, perkhidmatan tersebut dan termasuk dalam "Perkhidmatan" dan tidak terpakai pada mana-mana tapak web, produk atau perkhidmatan pihak ketiga.

2. Apa yang Kami Kumpul Maklumat Anda
(1) Mengumpul Maklumat dalam Aktiviti
Untuk memberikan anda produk atau perkhidmatan, kami mengumpul maklumat peribadi dan memastikan kami mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Kami akan komited untuk melindungi maklumat anda tetapi sila ambil perhatian bahawa perkhidmatan kami mungkin tidak tersedia untuk anda jika anda enggan memberikan beberapa maklumat.
i. Perundingan Perniagaan
Jika perlu, dalam perundingan perniagaan kita perlu mengumpul nama, nombor telefon, e-mel, pendidikan, industri, lesen perniagaan, nama syarikat dan maklumat lesen lain.
ii. Pembelian dan Transaksi
Apabila anda berurus niaga dengan Gstarsoft, kami memproses pembayaran melalui pemproses pembayaran. Walau bagaimanapun, kami tidak akan menyimpan maklumat kewangan dalam akaun pembayaran anda, kad bank, kad kredit dan media transaksi lain (kecuali maklumat individu yang perlu disimpan).
Kami akan mengumpul maklumat peribadi berikut, termasuk: maklumat produk atau perkhidmatan yang dibeli, maklumat akaun (akaun sistem, nombor hubungan, e-mel), maklumat peranti, jumlah transaksi, masa pesanan, nombor pesanan, status pesanan, akaun pembayaran, status pembayaran, maklumat kupon. Kami mengumpul maklumat tersebut untuk membantu anda menyelesaikan transaksi dan memastikan transaksi kami selamat, supaya kami dapat memudahkan transaksi dengan lebih baik.
iii. Melancarkan dan Mengaktifkan
Apabila anda melancarkan dan mengaktifkan perisian kami, kami akan mendapat anda identiti peranti (IMSI, IMEI, ICCID, IDFV), maklumat rangkaian (alamat IP). Jika anda menggunakan perkhidmatan awan (Awan Saya dalam bar menu DWG FastView Pro atau Awan dalam DWG FastView untuk Mudah Alih) dalam DWG FastView, beberapa fungsi yang berkaitan akan disambungkan.

iv. Sokongan teknikal
Apabila anda menghubungi kami untuk mendapatkan sokongan perkhidmatan, kami juga mungkin merekodkan anda maklumat peranti, rekod pembelian, kandungan log, maklumat komunikasi pelayan, teks, imej, fail lukisan, kandungan video dan audio, dan kandungan dialog , untuk membantu kami terus berhubung dengan anda untuk mendapatkan kemas kini dan sokongan untuk menyelesaikan pertanyaan anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami.
Jika perlu, kami juga akan mengumpul anda nama, nama syarikat, nombor hubungan, e-mel dan kandungan maklum balas anda apabila anda menyerahkan maklum balas dalam pelbagai cara.
Tanpa kebenaran anda, fail lukisan yang anda hantar untuk sokongan teknikal tidak akan disimpan, dilukis semula, disebarkan, dibocorkan atau dijual.
(2) Dalam kes berikut, kami tidak memerlukan kebenaran dan persetujuan anda:
Kami bekerjasama dengan pegawai kerajaan dan penguatkuasa undang-undang untuk menguatkuasakan dan mematuhi undang-undang. Kami mungkin mendedahkan sebarang maklumat tentang anda kepada pegawai kerajaan atau penguatkuasa undang-undang kerana kami, mengikut budi bicara mutlak kami, percaya perlu atau sesuai:
i. Untuk menjawab tuntutan, proses undang-undang (termasuk sepina).
ii. Untuk melindungi harta, hak dan keselamatan kita dan harta, hak dan keselamatan pihak ketiga atau orang awam secara umum sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang.
iii. Untuk menghentikan sebarang aktiviti yang kami anggap menyalahi undang-undang, tidak beretika atau boleh diambil tindakan dari segi undang-undang. Walau bagaimanapun, kami mungkin menolak apabila permintaan undang-undang kelihatan terlalu luas atau tidak mengikut proses yang betul.

3. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda
Kami menggunakan maklumat anda yang berkaitan dengan berhati-hati dan sah, termasuk:
(1) Untuk mengesahkan identiti anda sebagaimana perlu untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda.
(2) Untuk memastikan hak dan kepentingan Gstarsoft dan transaksi anda, kami menyemak maklumat transaksi dengan pemproses pembayaran pihak ketiga.
(3) Untuk menghantar maklumat penting kepada anda tentang produk yang dibeli seperti akaun, nombor siri, pemasangan produk dan sebagainya.
(4) Untuk menghantar tawaran promosi, pengiklanan, atau kandungan pemasaran lain kepada anda untuk meneruskan kepentingan sah kami untuk melibatkan diri dalam pemasaran langsung atau, jika perlu, dengan persetujuan.
(5) Untuk promosi jenama dan paparan prestasi, maklumat peribadi anda (tidak dikenal pasti dan dinyahpekakan) atau maklumat syarikat akan dipaparkan di laman web rasmi dan bahan pemasaran.
(6) Untuk memahami cara tawaran kami digunakan dan siapa yang menggunakannya untuk meneruskan kepentingan sah kami dalam meningkatkan tawaran kami dan keseluruhan pengalaman pengguna.
(7) Untuk membuat keputusan strategik berkenaan operasi perniagaan kami, termasuk melaporkan prestasi perniagaan kami, untuk meneruskan kepentingan sah kami dalam membuat keputusan tersebut atau, jika perlu, dengan persetujuan.
(8) Untuk mengesan, mencegah, atau sebaliknya menangani penggunaan tidak sah seperti melalui penipuan dan cetak rompak perisian (cth, untuk mengesahkan bahawa perisian adalah tulen dan dilesenkan dengan betul) dan untuk melindungi anda, Gstarsoft, dan/atau pihak ketiga dalam meneruskan kepentingan kita yang sah.

4. Bagaimana Kami Menggunakan Kuki dan Teknologi Serupa
(1) Kuki
"Kuki" ialah fail teks kecil yang diletakkan pada pemacu keras anda oleh pelayan Web apabila anda mengakses Perkhidmatan kami. Kami mungkin menggunakan kedua-dua sesi Kuki dan Kuki berterusan untuk mengenal pasti bahawa anda telah log masuk ke Perkhidmatan dan untuk memberitahu kami bagaimana dan bila anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami. Kami juga boleh menggunakan Kuki untuk memantau penggunaan agregat dan penghalaan trafik Web pada Perkhidmatan kami, dan untuk menyesuaikan serta menambah baik Perkhidmatan kami. Tidak seperti Kuki berterusan, Kuki sesi dipadamkan apabila anda log keluar daripada Perkhidmatan dan menutup penyemak imbas anda. Walaupun kebanyakan pelayar menerima Kuki secara automatik, anda boleh menukar pilihan penyemak imbas anda untuk berhenti menerima Kuki secara automatik atau untuk menggesa anda sebelum menerima Kuki. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak menerima Kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses semua bahagian atau ciri Perkhidmatan.
(2) Suar Web
"Web Beacons" (juga dikenali sebagai pepijat Web, tag piksel atau GIF yang jelas) ialah grafik kecil dengan pengecam unik yang mungkin disertakan pada Perkhidmatan kami untuk beberapa tujuan, termasuk untuk menghantar atau berkomunikasi dengan Kuki, untuk menjejak dan mengukur prestasi Perkhidmatan kami, untuk memantau bilangan pelawat yang melihat Perkhidmatan kami, dan untuk memantau keberkesanan pengiklanan kami. Tidak seperti Cookies yang disimpan pada pemacu keras pengguna, Web Beacons biasanya dibenamkan secara tidak kelihatan pada halaman Web (atau dalam e-mel).

5. Bagaimana Kami Berkongsi, Memindahkan dan Mendedahkan Maklumat Anda
(1) Kongsi maklumat
Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana syarikat, organisasi dan individu lain, kecuali dalam kes berikut:
i. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda secara luaran mengikut keperluan undang-undang, litigasi dan timbang tara, atau mengikut keperluan mandatori pihak berkuasa kerajaan dan pihak berkuasa kehakiman mengikut undang-undang.
ii. Rakan kongsi perniagaan kami, seperti rakan kongsi integrasi, rakan kongsi saluran (cth, penjual semula), penaja acara, rakan kongsi dan peserta, dan Rakan Kongsi Iklan, yang anda berinteraksi untuk memudahkan hubungan anda dengan Gstarsoft dan rakan kongsi perniagaan tersebut untuk sebarang tujuan yang diterangkan dalam penyata privasi kami atau rakan kongsi perniagaan tersebut.
Kami akan menandatangani perjanjian kerahsiaan yang ketat dengan syarikat, organisasi dan individu ini, menghendaki mereka mengendalikan maklumat peribadi mengikut arahan kami, Dasar Privasi ini dan sebarang langkah kerahsiaan dan keselamatan lain yang berkaitan.
(2) Pemindahan
Kami tidak akan memindahkan maklumat peribadi anda dengan mana-mana syarikat, organisasi dan individu lain, kecuali dalam kes berikut:
i. Sekiranya berlaku penggabungan, pemerolehan atau pembubaran kebankrapan, jika pemindahan maklumat peribadi terlibat, kami akan menghendaki syarikat dan organisasi baharu yang menyimpan maklumat peribadi anda untuk terus terikat dengan Dasar Privasi ini, jika tidak, kami akan memerlukannya untuk mendapatkan maklumat peribadi anda. kebenaran dan persetujuan lagi.
ii. Berdasarkan undang-undang dan peraturan, prosedur undang-undang, litigasi atau keperluan mandatori kerajaan dan pihak berkuasa lain yang berwibawa, kami akan memindahkan maklumat peribadi.
(3) Penutupan Awam
Pendedahan awam ialah tindakan melepaskan maklumat kepada masyarakat atau kumpulan orang yang tidak ditentukan. Berdasarkan kebenaran undang-undang atau sebab yang sah, kami akan memberitahu anda tentang tujuan dan jenis maklumat yang didedahkan secara terbuka sebelum didedahkan (jika ia melibatkan maklumat sensitif peribadi anda, kami juga akan memaklumkan anda tentang kandungan maklumat sensitif tersebut). Kami tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda secara terbuka, kecuali untuk pendedahan yang diperlukan apabila membuat pengumuman penalti untuk akaun haram, tindakan penipuan, dsb., dan apabila menerbitkan senarai aktiviti.
Kami mungkin berkongsi maklumat demografi, statistik dan lain-lain agregat, tanpa nama atau tidak dikenal pasti mengenai penggunaan tawaran kami dengan pihak ketiga untuk pemasaran, analitik, perancangan dan tujuan lain. Maklumat sedemikian tidak akan mengenal pasti mana-mana pengguna tertentu secara khusus.

6. Keselamatan dan Penyimpanan Maklumat Anda
(1) Keselamatan Maklumat Anda
Kami komited untuk melindungi keselamatan maklumat peribadi pengguna. Untuk tujuan ini, kami telah menerima pakai langkah teknikal keselamatan standard industri untuk meminimumkan risiko maklumat anda dibocorkan, dimusnahkan, disalahgunakan, akses tanpa kebenaran, pendedahan dan pengubahan tanpa kebenaran, termasuk:
i. kami menggunakan penyulitan untuk memastikan data anda peribadi semasa dalam transit.
ii. kami menawarkan ciri keselamatan, seperti lebih banyak langkah pengesahan untuk membantu anda melindungi akaun anda.
iii. kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi kepada pekerja, kontraktor dan ejen Gstarsoft yang memerlukan maklumat tersebut untuk memprosesnya. Sesiapa sahaja yang mempunyai akses ini tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan kontrak dan boleh dikenakan tindakan disiplin atau ditamatkan perkhidmatan jika mereka gagal memenuhi kewajipan ini. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada penghantaran melalui Internet benar-benar selamat atau bebas ralat, dan bahawa dasar keselamatan maklumat, peraturan dan langkah teknikal yang digunakan dan diselenggara oleh kami mungkin tertakluk kepada kompromi.
(2) Penyimpanan Maklumat Anda
Lokasi penyimpanan:
Untuk pengguna di China, kami akan menyimpan maklumat peribadi anda di Republik Rakyat China.
Bagi pengguna di luar negara, kami akan memaklumkan mereka dengan jelas secara berasingan (termasuk tujuan meninggalkan negara, penerima, kaedah dan skop penggunaan, kandungan penggunaan, langkah keselamatan, risiko keselamatan, dll.) dan mendapatkan kebenaran dan persetujuan pengguna sekali lagi, dan dengan tegas. memerlukan mereka mematuhi Dasar Privasi ini dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan diperlukan untuk memproses maklumat peribadi pengguna.
Tempoh penyimpanan:
Kami akan mengekalkan maklumat anda untuk tempoh yang sangat diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, kami mengekalkan maklumat akaun anda selagi akaun anda aktif atau seperti yang diperlukan untuk memberikan anda Produk atau Perkhidmatan yang anda minta atau dibenarkan, termasuk mengekalkan dan meningkatkan prestasi Produk atau Perkhidmatan dan melindungi keselamatan sistem. Kami juga mengekalkan data peribadi seperti yang diperlukan untuk mengekalkan rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai, melindungi kepentingan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, atau mematuhi keperluan undang-undang atau peraturan.

7. Dasar Kami Terhadap Kanak-Kanak
Untuk melindungi privasi dan keselamatan kanak-kanak, kami menyediakan perlindungan khusus berkenaan dengan data peribadi kanak-kanak. Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun (atau sebaliknya disediakan oleh bidang kuasa yang berkaitan) dan kami tidak mengumpul, menyimpan, berkongsi atau menggunakan data peribadi daripada kanak-kanak dengan sengaja. Jika anda seorang kanak-kanak di bawah 16 tahun (atau sebaliknya disediakan oleh bidang kuasa yang berkaitan), anda tidak dibenarkan menggunakan dan memasang produk kami, melainkan ibu bapa anda memberikan kebenaran yang boleh disahkan. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpul data peribadi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, melainkan kami telah terlebih dahulu mendapat kebenaran ibu bapa yang boleh disahkan dan jelas untuk mengumpul data peribadi kanak-kanak tersebut, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat itu secepat mungkin.
Sebaik sahaja kanak-kanak memuat turun, memasang atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan kami, secara keseluruhan atau sebahagian, tindakan tersebut akan dianggap mewakili ibu bapanya bersetuju dengan dasar, terma dan syarat kami termasuk tetapi tidak terhad kepada Dasar Privasi ini.

8. Bagaimana Kami Memindahkan Maklumat Anda ke Seluruh Dunia
Memandangkan kami adalah syarikat global, mungkin perlu bagi kami untuk memindahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga yang bergabung dengan kami atau dengan siapa kami mempunyai hubungan kerjasama, dan maklumat tersebut mungkin dikekalkan pada komputer dan/atau pelayan lain yang terletak di luar anda. negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan lain secara keseluruhan atau sebahagian. ("Pemindahan maklumat rentas sempadan").
Sila ambil perhatian bahawa jika perlu untuk menyampaikan perkhidmatan, kami akan memindahkan maklumat peribadi ke negara/wilayah di luar negara/wilayah anda dan mereka mungkin tidak memberikan tahap perlindungan yang mencukupi kepada maklumat peribadi anda, namun, kami telah mengambil perlindungan yang sewajarnya untuk menghendaki anda maklumat peribadi akan kekal dilindungi menurut Dasar Privasi ini.
Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Penghantaran Maklumat Rentas Sempadan tersebut, sila hantar e-mel anda ke support@dwgfastview.com. Kami akan mengendalikan respons anda dengan sewajarnya tetapi sila ambil perhatian bahawa Perkhidmatan kami mungkin tidak tersedia untuk anda jika anda menolak pemindahan maklumat rentas sempadan.

9. Pindaan dan Kemas Kini Polisi
Sebarang maklumat yang dikumpul melalui Perkhidmatan kami dilindungi oleh Dasar Privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat tersebut dikumpulkan. Kami boleh menyemak Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa mengikut undang-undang. Jika kami membuat sebarang perubahan penting pada Dasar Privasi ini, kami akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut dengan menyiarkannya di tapak web kami atau pemberitahuan lain, dan kami akan mengemas kini Tarikh Kemas Kini Terakhir di atas untuk menunjukkan apabila perubahan tersebut menjadi berkesan.

10. Cara Menghubungi Kami
Sila hubungi kami mengikut keselesaan anda jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi kami melalui cara berikut:
Pemasaran : support@dwgfastview.com
Jualan : support@dwgfastview.com
Sokongan : support@dwgfastview.com
Alamat: Bangunan Gstarsoft, No. 286, Jalan Dongping, Jalan Chongwen, Daerah Pendidikan Tinggi Tasik Dushu, Taman Perindustrian Suzhou(214123)
Telefon: 0086-10-57910609
Faks: 0086-10-57910929
Klik di sini untuk melihat lebih banyak kaedah hubungan: https://blog.dwgfastview.com/contact/

Lampiran: Senarai Maklumat Privasi
1. Perundingan Perniagaan

Senario Kandungan maklumat peribadi Gunakan tujuan
Mendapatkan sebut harga Nama, nombor hubungan, E-mel, Pendidikan, Industri, Nama Syarikat dan maklumat lain Untuk menyediakan versi yang sesuai
Sertai aktiviti
Tinjauan pengguna

2.Pembelian dan Transaksi

Senario Kandungan maklumat peribadi Gunakan tujuan
Letakkan Pesanan Maklumat perisian atau perkhidmatan, Maklumat akaun yang dibeli (Akaun sistem, Nombor Perhubungan, E-mel), Nombor pesanan, Masa pesanan, Nilai pesanan, Ulasan, Maklumat Bil (Jenis bil, Tajuk Bil, ID Cukai, Alamat berdaftar, Daftar telefon, Bank deposit, Akaun bank, kandungan Bil, Nilai Bil, Komen Bil, kaedah hubungan Bil atau E-mel), Kupon Untuk pengurusan pesanan
Bayaran Tempat Jumlah transaksi, Masa pesanan, Nombor pesanan, Kaedah pembayaran, Akaun pembayaran, Status pembayaran Kepada pengurusan pembayaran

3.Melancarkan dan Mengaktifkan

Senario Kandungan maklumat peribadi Gunakan tujuan
Lancarkan dan aktifkan Maklumat indentiti peranti (IMSI, IMEI, ICCID, IDFV), Maklumat rangkaian (alamat IP) Untuk melancarkan dan mengaktifkan produk

4.Sokongan Teknikal

Senario Kandungan maklumat peribadi Gunakan tujuan
Teknikal dan sokongan Maklumat peranti, Rekod pembelian, Kandungan log, maklumat komunikasi pelayan, Kandungan e-mel, Teks, Imej, Fail, Kandungan video dan audio serta kandungan dialog Untuk menyelesaikan masalah
Nama, Nama Syarikat, Kaedah hubungan, E-mel dan kandungan maklum balas

 

PENTING: Sila baca perkara berikut sebelum mengakses dan menggunakan Laman ini. Terima kasih kerana melawat www.dwgfastview.com. Kami berharap bahawa anda akan mendapati laman web ini ("Laman") membantu dan bermaklumat. Berikut ialah terma dan syarat ("Syarat") yang terpakai dan mengawal penggunaan Tapak ini oleh anda. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang terma atau syarat di sini, atau mempunyai sebarang pertanyaan, sebelum meneruskan, sila hubungi kami terus di support@dwgfastview.com, dan kami berbesar hati untuk membantu anda.

Syarat Eksklusif

Harap maklum bahawa Syarat ini secara eksklusif mengatur akses dan penggunaan Laman web ini dan tidak mengubah atau mempengaruhi terma dan syarat. Walau bagaimanapun, beberapa halaman di Laman ini atau kawasan di Laman ini dengan akses terhad ("Laman Selamat", termasuk muat turun sumber) mungkin memerlukan penggunaan syarat dan syarat tambahan atau khas (contohnya, pendaftaran untuk memuat turun perisian).

Panduan Pengguna GoogleDrive

Anda memahami dan bersetuju bahawa kami menggunakan kebenaran data fail Google Drive anda untuk melihat, menukar, mencipta dan memadam dengan tujuan untuk menguruskan fail oleh DWG FastView secara langsung; kami menggunakan maklumat log masuk Google Drive anda dengan tujuan untuk mengekalkan status log masuk anda apabila anda menggunakan fail dalam Google Drive dalam satu tempoh masa; kami menggunakan kebenaran senarai fail Google Drive anda dengan tujuan untuk membantu anda memaparkan senarai fail daripada Google Drive dalam DWG FastView; kami menggunakan kebenaran muat turun fail Google Drive anda dengan tujuan untuk memuat turun fail dari Google Drive ke DWG FastView dan melihat fail tanpa internet; kami menggunakan kebenaran muat naik fail Google Drive anda dengan tujuan untuk memuat naik fail penting ke Google Drive oleh DWG FastView dan menyimpan atau membuat sandaran fail dalam Google Drive.

Perubahan pada Tapak

Untuk meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, kami berhak untuk membuat perubahan dalam akses, operasi, dan kandungan Laman web ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Kami juga berhak untuk membuat perubahan dalam Syarat, jadi periksa sebelum setiap penggunaan untuk perubahan.

Proses Pendaftaran dan Pengguna Berdaftar.

Laman web ini dikhaskan untuk kegunaan orang yang telah menyelesaikan proses pendaftaran atau memuat turun perisian. Tiada orang lain selain daripada pengguna berdaftar boleh memuat turun sumber dari tapak ini. Kata laluan dan pendaftaran tidak boleh dipindah milik. Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan kata laluan ini dan sewajarnya. Untuk DWG FastView Pro, tiada pendaftaran diperlukan. Sesiapa sahaja boleh memuat turunnya dan menggunakan percubaan tetapi selepas percubaan tamat, kunci lesen mesti digunakan untuk terus menggunakan perkhidmatannya.

Hak untuk Memadam Akaun anda

Anda sentiasa boleh mengubah suai dan memadam akaun anda melalui tapak web DWG FastView "Tetapan Akaun" dalam https://en.dwgfastview.com/account/profile . Selepas memadamkan akaun, maklumat data akaun semasa anda akan dipadamkan secara kekal dan tidak boleh diambil semula. Kandungan, maklumat, data, rekod, dsb. di bawah akaun akan dipadamkan atau tanpa nama (tetapi undang-undang dan peraturan atau pihak berkuasa kawal selia memerlukan pengecualian sebaliknya). Anda menganggap penepian untuk yang diperoleh dalam akaun semasa dan pembelian hak dan perkhidmatan, sila pastikan anda berhati-hati.

Ia mengambil masa sehingga 15 hari untuk memproses permintaan akaun yang dipadamkan. Dan banyak lagi prosedur dan protokol pembatalan akaun, rujuk halaman akaun pembatalan "perjanjian pembatalan akaun pengguna."

Notis Hak Cipta

Anda mengakui bahawa, melainkan dinyatakan sebaliknya secara khusus, Gstarsoft ialah pemilik tunggal semua hak harta intelek kepada Tapak ini dan kandungannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada perlindungan hak cipta untuk semua kandungan, termasuk reka bentuk, susun atur, grafik, foto, format dan elemen visual lain Tapak. Semua hak pemilikan yang berkaitan dengan maklumat dan bahan yang terkandung di Laman ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, logo, tanda dagangan, grafik, foto, imej, audio, video, mesej, fail dan kandungan Gstarsoft, dimiliki atau telah dilesenkan dengan sewajarnya. oleh Gstarsoft, DENGAN SEMUA HAK TERPELIHARA. Halaman dan kandungan Tapak boleh disalin secara elektronik atau dicetak dalam salinan keras untuk kegunaan maklumat dalaman, peribadi atau bukan komersial sahaja, dengan syarat tiada pengubahsuaian dibuat, ia tidak diterbitkan dalam mana-mana media, dan pada setiap halaman salinan dalaman, Gstarsoft diakui sebagai sumber dengan simbol hak cipta. Anda tidak diberikan sebarang lesen untuk menggunakan kandungan tersebut. Sebarang penggunaan selain daripada yang dinyatakan di atas, termasuk pengeluaran semula bukan dalaman, pengubahsuaian, penyalinan, paparan atau penggunaan mana-mana Gstarsoft yang dilindungi hak cipta atau logo, grafik, foto atau imej lain, tanpa kebenaran bertulis daripada Gstarsoft, adalah dilarang sama sekali. dan akan dikuatkuasakan sepenuhnya mengikut undang-undang. Kecuali untuk data dan maklumat yang dikemukakan menurut perjanjian sedia ada dengan Gstarsoft, sebarang idea, bahan atau kandungan yang dikemukakan oleh mana-mana pengguna di atau melalui Laman ini (termasuk melalui e-mel) adalah, setakat anda memiliki hak harta intelek, harta tunggal Gstarsoft, dan Gstarsoft tidak mempunyai obligasi kerahsiaan dan kami juga tidak bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan pelanggaran atau penyelewengan yang mungkin disebabkan oleh sebarang penyerahan. Maklumat peribadi yang diserahkan akan diuruskan mengikut Dasar Privasi kami. Gstarsoft tidak membuat jaminan, perwakilan atau waranti bahawa kandungan Laman ini atau penggunaannya tidak akan melanggar hak harta intelek mana-mana orang, mahupun penggunaan, pemindahan, pengeluaran semula, pengedaran, penghantaran atau penyimpanan mana-mana kandungan Laman adalah dalam pematuhan kepada undang-undang mana-mana pihak berkuasa atau bidang kuasa kerajaan lain yang mungkin terpakai.

Tiada Waranti Diberikan

Maklumat di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat am sahaja. Walaupun Gstarsoft berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat pada masanya, tepat dan lengkap, anda mungkin menemui beberapa kesilapan tipografi, teknikal, fakta atau lain-lain yang tidak disengajakan atau ketinggalan dalam maklumat yang diberikan. Sila bawa mereka kepada perhatian kami di support@dwgfastview.com, Memandangkan kesilapan sedemikian mungkin berlaku, Gstarsoft tidak membuat jaminan, waranti atau representasi, secara nyata atau tersirat, mengenai keselamatan, ketepatan masa, kerelevanan, kecukupan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk mana-mana perkara tertentu. tujuan, tajuk, bukan pelanggaran atau kesempurnaan sebarang data, maklumat atau perkhidmatan yang diberikan kepada anda di atau melalui tapak ini, atau mengenai maklumat yang anda berikan kepada kami. Kami menyediakan maklumat dan kandungan lain yang terkandung di sini atas dasar "seadanya, di mana ada, seperti yang tersedia", dan semua waranti (tersurat atau tersirat) dinafikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu , dan bukan pelanggaran.

Pematuhan kepada Semua Undang-undang

Tapak ini dikendalikan di Beijing, China. Anda bersetuju bahawa penggunaan Tapak ini oleh anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan terpakai, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang dan peraturan China. Maklumat yang diberikan pada dan melalui Laman ini atau mana-mana Laman Terjamin boleh dianggap dalam beberapa kes sebagai teknologi terkawal dan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan China. Adalah menjadi kewajipan anda untuk mengesahkan dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan PRC yang terpakai yang berkaitan dengan sebarang potensi akses, pemindahan dan penggunaan mana-mana maklumat di sini yang mungkin dianggap sebagai "dikawal" seperti yang ditakrifkan oleh undang-undang.

Pautan Luar

Untuk maklumat atau kemudahan anda, Tapak ini mungkin mengandungi pautan terus atau hiperpautan ke tapak web yang diselenggara oleh pihak ketiga. Apabila mengklik pada pautan sedemikian, anda meninggalkan Tapak kami. Oleh itu, Gstarsoft tidak mempunyai kawalan ke atas, tidak mengendors, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kualiti, operasi, kebolehpercayaan, pematuhan undang-undang, etika, amalan perniagaan, mahupun kandungan tapak web pihak ketiga tersebut, atau untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang diiklankan atau disediakan di dalamnya. Sebarang transaksi dengan pihak ketiga tersebut, termasuk penyediaan maklumat peribadi anda, adalah atas risiko anda sendiri. Kami dengan jelas menafikan semua liabiliti yang timbul daripada akses anda dan untuk kandungan yang terkandung dalam atau melalui mana-mana tapak web pihak ketiga tersebut.

Had Liabiliti Dan Ganti Rugi

Anda bersetuju bahawa Gstarsoft dan pelanggan, rakan kongsi, dan pekerja masing-masing, pegawai, pengarah, kontraktor, vendor, pembekal, pemberi lesen, penerima serah hak, pengganti, penanggung insurans dan ejen, tidak bertanggungjawab dalam apa-apa aspek untuk sebarang kerosakan (termasuk untuk sebarang khas, kerosakan tidak langsung, ekonomi, teladan, sampingan atau berbangkit) atau kehilangan dalam apa jua bentuk yang mungkin berlaku akibat daripada akses dan penggunaan laman web ini oleh anda.

Undang-undang Terpakai dan Penyelesaian Pertikaian

Anda bersetuju bahawa Syarat ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Republik Rakyat China, tanpa mengira sebarang percanggahan peraturan undang-undang, dan tanpa mengira undang-undang mana-mana bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang anda mungkin ada ("Tuntutan") yang timbul daripada akses atau penggunaan Tapak anda hendaklah terlebih dahulu dikemukakan secara bertulis kepada Gstarsoft dalam tempoh satu bulan (30 hari) dari kejadian yang menyebabkan Tuntutan tersebut didakwa berasaskan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap diketepikan. Sebarang Tuntutan yang telah dikemukakan dengan betul kepada Gstarsoft yang belum diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah tidak melebihi enam (6) bulan boleh dikemukakan kepada timbang tara yang mengikat sebagai alternatif eksklusif kepada litigasi. Anda secara nyata mengetepikan sebarang hak untuk membawa sebarang litigasi dalam mana-mana bidang kuasa terhadap Gstarsoft berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau di bawah syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing China, mengikut peraturan dan prosedur komersilnya yang berkenaan. Sebarang award timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang ganti rugi khas, tidak langsung, sampingan, teladan, punitif atau berbangkit.

Dwgfastview.com, tapak web rasmi DWG FastView, berkongsi kebimbangan anda tentang mengekalkan integriti dan privasi maklumat peribadi yang dikumpul di Internet. Gstarsoft komited untuk melindungi privasi anda, dan Dasar Privasi ("Dasar") berikut bertujuan untuk menerangkan amalan pengumpulan dan penyebaran maklumat kami berkaitan dengan tapak web DWG FastView ("Laman"). Sila semak keseluruhan Polisi dan jangan ragu untuk menghubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Anda bersetuju bahawa Syarat ini akan ditafsirkan di bawah undang-undang Bandaraya Beijing, Republik Rakyat China, tanpa mengira sebarang percanggahan peraturan undang-undang, dan tanpa mengira undang-undang mana-mana bidang kuasa lain yang mungkin ditegaskan. Sebarang pertikaian atau tuntutan yang anda mungkin ada ("Tuntutan") yang timbul daripada akses atau penggunaan Tapak anda hendaklah terlebih dahulu dikemukakan secara bertulis kepada Gstarsoft dalam tempoh satu bulan (30 hari) dari kejadian yang menyebabkan Tuntutan tersebut didakwa berasaskan, atau Tuntutan tersebut akan dianggap diketepikan. Sebarang Tuntutan yang telah dikemukakan dengan betul kepada Gstarsoft yang belum diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah tidak melebihi enam (6) bulan boleh dikemukakan kepada timbang tara yang mengikat sebagai alternatif eksklusif kepada litigasi. Anda secara nyata mengetepikan sebarang hak untuk membawa sebarang litigasi dalam mana-mana bidang kuasa terhadap Gstarsoft berdasarkan akses atau penggunaan laman web ini atau di bawah syarat ini. Sebarang timbang tara akan ditadbir oleh Suruhanjaya Timbang Tara Beijing, mengikut peraturan dan prosedur komersil yang berkenaan. Sebarang award timbang tara secara khusus akan mengecualikan sebarang ganti rugi khas, tidak langsung, sampingan, teladan, punitif atau berbangkit.

Penggunaan Data Peribadi yang Dikumpulkan.

Gstarsoft tidak akan menjual, berkongsi, menyewa atau mendedahkan kepada pihak ketiga apa-apa maklumat pengenalpastian individu, seperti nama, alamat pos dan e-mel, nombor telefon dan maklumat peribadi lain yang anda berikan secara sukarela kepada kami, kecuali (a) untuk menyediakan perkhidmatan yang anda miliki diminta; (b) setakat yang perlu untuk mematuhi undang-undang yang terpakai atau proses undang-undang yang sah; atau (c) untuk melindungi hak dan harta intelek Gstarsoft.

Gstarsoft bekerjasama dengan vendor pihak ketiga, Sendinblue, untuk menyediakan pengguna perkhidmatan surat berita e-melnya. Semua maklumat peribadi yang diperolehi menurut perkhidmatan langganan e-mel Gstarsoft dilindungi oleh Dasar Privasi E-mel Sendinblue .

Hak Pengguna.

Anda boleh mendapatkan ringkasan mana-mana maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami, atau anda boleh mengubah suai, membetulkan, menukar atau mengemas kini maklumat tersebut dengan menghubungi Gstarsoft melalui alamat pos, e-mel atau nombor telefon yang disenaraikan dalam polisi ini.

Langkah Keselamatan.

Gstarsoft telah menetapkan langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi yang dikumpul daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan atau kemusnahan. Sila ambil perhatian bahawa walaupun Gstarsoft telah berusaha untuk mencipta Tapak yang selamat dan boleh dipercayai untuk pengguna, kerahsiaan sebarang komunikasi atau bahan yang dihantar ke/dari Gstarsoft melalui Tapak atau e-mel tidak dapat dijamin.

<p>Untuk mengurus kuki dan teknologi serupa yang digunakan (piksel penjejakan, suar web, dll.) dan persetujuan yang berkaitan, kami menggunakan alat persetujuan &quot;Sepanduk Kuki Sebenar&quot;. Butiran tentang cara &quot;Sepanduk Kuki Sebenar&quot; berfungsi boleh didapati di <a href="https://devowl.io/rcb/data-processing/" rel="noreferrer" target="_blank">https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.</p>
Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi dalam konteks ini ialah Art. 6 (1) lit. c GDPR dan Seni. 6 (1) lit. f GDPR. Kepentingan sah kami ialah pengurusan kuki dan teknologi serupa yang digunakan serta persetujuan yang berkaitan.
Penyediaan data peribadi tidak diperlukan secara kontrak dan tidak diperlukan untuk kesimpulan kontrak. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan data peribadi. Jika anda tidak memberikan data peribadi, kami tidak akan dapat mengurus persetujuan anda.

Persetujuan untuk menggunakan kuki.

Untuk tapak web kami berfungsi dengan baik, kami menggunakan kuki. Untuk mendapatkan persetujuan sah anda untuk penggunaan dan penyimpanan kuki dalam penyemak imbas yang anda gunakan untuk mengakses tapak web kami dan untuk mendokumentasikannya dengan betul, kami menggunakan platform pengurusan persetujuan: CookieFirst. Teknologi ini disediakan oleh Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Belanda. laman web: https://cookiefirst.com dirujuk sebagai CookieFirst.

Apabila anda mengakses laman web kami, sambungan diwujudkan dengan pelayan CookieFirst untuk memberi kami kemungkinan untuk mendapatkan kebenaran yang sah daripada anda terhadap penggunaan kuki tertentu. CookieFirst kemudian menyimpan kuki dalam penyemak imbas anda supaya boleh mengaktifkan hanya kuki yang telah anda izinkan dan mendokumentasikannya dengan betul. Data yang diproses disimpan sehingga tempoh penyimpanan yang dipratentukan tamat atau anda meminta untuk memadamkan data tersebut. Tempoh penyimpanan undang-undang mandatori tertentu mungkin dikenakan walau apa pun yang dinyatakan di atas.

CookieFirst digunakan untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan oleh undang-undang untuk penggunaan kuki. Asas undang-undang untuk ini adalah artikel 6(1)(c) Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Perjanjian pemprosesan data

Kami telah membuat perjanjian pemprosesan data dengan CookieFirst. Ini adalah kontrak yang diperlukan oleh undang-undang perlindungan data, yang memastikan bahawa data pelawat tapak web kami hanya diproses mengikut arahan kami dan mematuhi GDPR.

Fail log pelayan

Laman web kami dan CookieFirst secara automatik mengumpul dan menyimpan maklumat dalam apa yang dipanggil fail log pelayan, yang secara automatik dihantar oleh penyemak imbas anda kepada kami. Data berikut dikumpul:

  • Status persetujuan anda atau penarikan balik persetujuan
  • Alamat IP anda yang tidak dikenali
  • Maklumat tentang Penyemak Imbas anda
  • Maklumat tentang Peranti anda
  • Tarikh dan masa anda telah melawati laman web kami
  • Url halaman web tempat anda menyimpan atau mengemas kini pilihan persetujuan anda
  • Anggaran lokasi pengguna yang menyimpan pilihan persetujuan mereka
  • Pengecam unik universal (UUID) pelawat tapak web yang mengklik sepanduk kuki
Dasar kuki ini telah dibuat dan dikemas kini oleh CookieFirst - Alat Sepanduk Kuki.
Jadual kuki ini telah dibuat dan dikemas kini oleh Alat Persetujuan Kuki.