Politica de Confidențialitate

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți următoarele înainte de a accesa și utiliza acest site. Vă mulțumim că ați vizitat https://blog.dwgfastview.com. Sperăm că veți găsi acest site util („Site”) util și informativ. Următorii sunt termenii și condițiile („Termeni”) care se aplică și guvernează utilizarea dvs. de către acest site. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre termenii sau condițiile din prezent sau aveți întrebări, înainte de a continua, contactați-ne direct la will@blog.dwgfastview.com și vom fi încântați să vă asistăm.

Termeni exclusivi.

Vă rugăm să rețineți că acești Termeni guvernează exclusiv accesul și utilizarea acestui site și nu modifică sau afectează termenii și condițiile. Cu toate acestea, unele pagini de pe acest site sau zone ale acestui site cu acces restricționat („Site-uri securizate”, inclusiv descărcarea resurselor) pot necesita aplicarea unor termeni și condiții suplimentare sau speciale (de exemplu, înregistrarea pentru a descărca software-ul).

Modificări ale site-ului.

Pentru a ne îmbunătăți serviciile, ne rezervăm dreptul de a face modificări în accesul, funcționarea și conținutul acestui site în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a face modificări în Termeni, așa că vă rugăm să verificați înainte de fiecare utilizare pentru modificări.

Procesul de înregistrare și utilizatorii înregistrați.
Acest site este rezervat exclusiv pentru utilizarea persoanelor care au finalizat procesul de înregistrare. Nici o altă persoană în afară de utilizatorii înregistrați nu poate descărca resursele de pe acest site. Parolele și înregistrarea sunt netransferabile. Sunteți singurul responsabil și responsabil pentru menținerea securității și confidențialității acestei parole și în consecință.

Notificare privind drepturile de autor.

Recunoașteți că, cu excepția cazului în care este specificat altfel, DWG FastView este singurul proprietar al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra acestui site și a conținutului acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la protecția drepturilor de autor pentru tot conținutul, inclusiv designul, aspectul, grafica, fotografiile, formatul, și alte elemente vizuale ale site-ului. Toate drepturile de proprietate referitoare la informațiile și materialele conținute pe acest site, inclusiv dar fără a se limita la numele, logo-urile, mărcile comerciale, grafica, fotografiile, imaginile, audio, video, mesajele, fișierele și conținutul DWG FastView sunt deținute sau au fost în mod corespunzător licențiat de DWG FastView, CU TOATE DREPTURILE REZERVATE. Paginile și conținutul site-ului pot fi copiate electronic sau tipărite pe suport de hârtie numai pentru uz informativ intern, personal sau necomercial, cu condiția să nu se facă modificări, să nu fie publicate în niciun suport și pe fiecare pagină a copiei interne, DWG FastView este recunoscut ca sursă cu un simbol drept de autor. Nu vi se acordă nicio licență de utilizare a conținutului. Orice utilizare, alta decât cea prevăzută mai sus, inclusiv reproducerea, modificarea, copierea, afișarea sau utilizarea non-internă a oricărui DWG FastView sau a altor sigle, imagini, fotografii sau imagini protejate prin drepturi de autor, fără permisiunea scrisă prealabilă a DWG FastView, este strict interzise și vor fi aplicate în toată măsura legii. Cu excepția datelor și informațiilor transmise în conformitate cu un acord existent cu DWG FastView, orice idei, materiale sau conținut trimise de orice utilizator pe sau prin acest site (inclusiv prin e-mail) este, în măsura în care dețineți drepturile de proprietate intelectuală, proprietatea exclusivă a DWG FastView, iar DWG FastView nu are nicio obligație de confidențialitate și nici nu suntem responsabili pentru orice pretenții de încălcare sau deturnare care ar putea rezulta din orice trimitere. Informațiile personale trimise vor fi tratate în conformitate cu Declarația noastră de confidențialitate. DWG FastView nu oferă nicio garanție, reprezentare sau garanție că conținutul acestui site sau utilizarea acestuia nu vor încălca dreptul de proprietate intelectuală al oricărei persoane și nici că utilizarea, transferul, reproducerea, distribuția, transmiterea sau stocarea oricărui conținut al site-ului în afara China respectă legile oricărei alte autorități sau jurisdicții guvernamentale care ar putea fi aplicabile.

Nu se oferă garanții.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate numai în scopuri generale. În timp ce DWG FastView se străduiește să ofere informații în timp util, exacte și complete, este posibil să descoperiți anumite erori tipografice, tehnice, factuale sau de altă natură sau omisiuni din informațiile furnizate. Vă rugăm să le aduceți la cunoștința noastră la will@blog.dwgfastview.com, Deoarece pot apărea astfel de greșeli, DWG FastView nu oferă garanții, garanții sau declarații, exprese sau implicite, cu privire la securitate, actualitate, relevanță, suficiență, acuratețe, fiabilitate, fitness pentru orice scop, titlu, nerespectare sau completitudine a oricăror date, informații sau servicii furnizate pe acest site sau prin intermediul acestuia, sau referitoare la informațiile pe care ni le furnizați. Furnizăm informațiile și alt conținut conținut aici pe baza „așa cum este, unde este disponibilă” și toate garanțiile (exprese sau implicite) sunt respinse, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare.

Respectarea tuturor legilor.

Acest site este operat de pe servere situate în Beijing, China. Sunteți de acord că utilizarea acestui site va fi în conformitate cu toate legile și reglementările relevante și aplicabile, care vor include, dar nu se vor limita la, legile și reglementările din China. Informațiile furnizate pe și prin intermediul acestui site sau al oricărui site securizat pot fi considerate, în unele cazuri, drept tehnologie controlată și sub rezerva legilor și reglementărilor din China. Este obligația dumneavoastră să verificați și să respectați toate legile și reglementările aplicabile ale prc referitoare la orice potențial acces, transfer și utilizare a oricăror informații din acest document care pot fi considerate a fi „controlate”, astfel cum sunt definite de lege.

Linkuri externe.

Pentru informații sau comoditate, acest site poate conține linkuri directe sau hyperlink-uri către site-uri web care sunt întreținute de terți. Când faceți clic pe un astfel de link, părăsiți site-ul nostru. Prin urmare, DWG FastView nu are control, nu susține și nu este responsabil pentru calitatea, funcționarea, fiabilitatea, conformitatea cu legile, etica, practicile comerciale și nici conținutul unor astfel de site-uri web ale terților sau pentru orice produs sau serviciu publicitar sau prevăzute în acesta. Orice tranzacții cu astfel de terțe părți, inclusiv furnizarea informațiilor dvs. personale, sunt strict pe propria răspundere. Declinăm în mod expres orice răspundere care decurge din accesul dvs. și pentru conținutul conținut în sau prin intermediul oricărui astfel de site web al terților.

Acces în afara Chinei.

Dacă accesați acest site din afara Chinei, faceți acest lucru pe propria răspundere și rămâneți pe deplin responsabil și responsabil pentru familiaritatea și respectarea acestor Termeni, precum și a legilor, reglementărilor, directivelor, codurilor și regulilor de China, inclusiv legile și reglementările sale naționale, precum și cele din jurisdicția din care accesați site-ul și orice altă jurisdicție aplicabilă care ar putea fi implicată în accesul, transmiterea, direcționarea, primirea, divulgarea, stocarea sau utilizarea informațiilor despre acest site sau orice tranzacții comerciale efectuate pe sau prin intermediul acestui site.

Limitarea răspunderii și despăgubirea.

Sunteți de acord că DWG FastView și clienții săi, partenerii și angajații, ofițerii, directorii, contractorii, vânzătorii, furnizorii, licențiații, cesionarii, succesorii, asigurătorii și agenții acestora nu sunt răspunzători în niciun fel pentru orice daune (inclusiv pentru orice , indirecte, economice, exemplare, accidentale sau consecințe) sau pierderi de orice natură care pot apărea ca urmare a accesului și utilizării dvs. a acestui site.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor.

Sunteți de acord că acești Termeni vor fi interpretați în conformitate cu legile orașului Beijing, indiferent de regulile conflictelor de legi și indiferent de legile oricărei alte jurisdicții care pot fi afirmate. Orice dispută sau reclamație pe care o aveți („Revendicare”) care decurge din accesul sau utilizarea site-ului dvs. va fi trimisă mai întâi în scris către DWG FastView în termen de o lună (30 de zile) de la apariția evenimentului în care se pretinde o astfel de Revendicare să se bazeze sau o astfel de cerere va fi considerată renunțată. Orice cerere care a fost trimisă în mod corespunzător către DWG FastView care nu a fost soluționată într-un termen rezonabil care să nu depășească șase (6) luni poate fi supusă unui arbitraj obligatoriu ca alternativă exclusivă la litigii. Renunțați în mod expres la orice drept de a iniția orice litigiu în orice jurisdicție împotriva DWG FastView pe baza accesului sau utilizării dvs. a acestui site sau în baza acestor termeni. Orice arbitraj va fi administrat de Comisia de arbitraj de la Beijing din Beijing, în conformitate cu regulile și procedurile sale comerciale aplicabile. . Orice hotărâre arbitrală va exclude în mod specific orice daune speciale, indirecte, accidentale, exemplare, punitive sau consecințe.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

DWG FastView.net, site-ul oficial al DWG FastView, vă împărtășește preocupările cu privire la menținerea integrității și confidențialității informațiilor personale colectate pe internet. DWG FastView se angajează să vă protejeze confidențialitatea, iar următoarea politică de confidențialitate („Politică”) este menită să explice practicile noastre de colectare și diseminare a informațiilor în legătură cu site-ul web DWG FastView („site-ul”). Vă rugăm să consultați întreaga politică și nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări.

Colectarea informațiilor personale.

Sunteți de acord că acești Termeni vor fi interpretați în conformitate cu legile orașului Beijing, indiferent de regulile conflictelor de legi și indiferent de legile oricărei alte jurisdicții care pot fi afirmate. Orice dispută sau reclamație pe care o aveți („Revendicare”) care decurge din accesul sau utilizarea site-ului dvs. va fi trimisă mai întâi în scris către DWG FastView în termen de o lună (30 de zile) de la apariția evenimentului în care se pretinde o astfel de Revendicare să se bazeze sau o astfel de cerere va fi considerată renunțată. Orice cerere care a fost trimisă în mod corespunzător către DWG FastView care nu a fost soluționată într-un termen rezonabil care să nu depășească șase (6) luni poate fi supusă unui arbitraj obligatoriu ca alternativă exclusivă la litigii. Renunțați în mod expres la orice drept de a iniția orice litigiu în orice jurisdicție împotriva DWG FastView pe baza accesului sau utilizării dvs. a acestui site sau în baza acestor termeni. Orice arbitraj va fi administrat de Comisia de arbitraj de la Beijing din Beijing, în conformitate cu regulile și procedurile sale comerciale aplicabile. . Orice hotărâre arbitrală va exclude în mod specific orice daune speciale, indirecte, accidentale, exemplare, punitive sau consecințe.

Utilizarea datelor cu caracter personal colectate.

DWG FastView nu va vinde, distribui, închiria sau dezvălui terților informații de identificare individuală, precum nume, adrese poștale și de e-mail, numere de telefon și alte informații personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, cu excepția (a) pentru a furniza serviciile pe care le au solicitat; (b) în măsura necesară pentru a se conforma legilor aplicabile sau proceselor legale valabile; sau (c) pentru a proteja drepturile și proprietatea intelectuală a DWG FastView.

DWG FastView lucrează cu un furnizor terț, Constant Contact, pentru a oferi utilizatorilor serviciul său de newsletter prin e-mail. Toate informațiile personale obținute în conformitate cu serviciile de abonare prin e-mail ale DWG FastView sunt acoperite de Politica de confidențialitate a e-mailului Constant Contact.

Drepturile utilizatorului.

Puteți obține un rezumat al oricărei informații de identificare personală reținute de noi sau puteți modifica, corecta, modifica sau actualiza aceste informații contactând DWG FastView prin adresa poștală, e-mail sau numărul de telefon enumerat mai jos.

Masuri de securitate.

DWG FastView a stabilit măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja informațiile personale colectate împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Vă rugăm să rețineți că, deși DWG FastView s-a străduit să creeze un Site sigur și de încredere pentru utilizatori, confidențialitatea oricărei comunicări sau materiale transmise către / de la DWG FastView prin intermediul Site-ului sau prin e-mail nu poate fi garantată.