dwg fastview- General command-text find & Replace

Nó cung cấp chức năng Tìm và Thay thế Văn bản trong Chế độ chỉnh sửavà chỉ có chức năng Tìm văn bản trong Chế độ xem.

Các bước thao tác để tìm văn bản

  1. bắt đầu Tìm lệnh;
  2. nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm;
  3. chạm vào biểu tượng “Tìm” hoặc chạm vào một mục trong danh sách, nó sẽ chuyển sang trang khác với kết quả đánh dấu hiển thị ở trung tâm.
  4. Có một số bong bóng trong hình vẽ để hiển thị vị trí của các từ khóa. Chạm vào một bong bóng, bong bóng sẽ nhảy để hiển thị kết quả đánh dấu của nó ở trung tâm.

Các bước thao tác để thay thế văn bản

Trong Chế độ chỉnh sửa, bạn có thể thay thế văn bản theo cách sau:

  1. nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và nhấn vào tùy chọn “Thay thế” trong menu Cài đặt ở góc trên cùng bên phải.
  2. nhập nội dung để thay thế;
  3. chạm vào nút “Replace” hoặc chạm vào một mục trong danh sách, nó sẽ chuyển sang trang khác với kết quả đánh dấu hiển thị ở trung tâm.
  4. Nhấn vào nút “Replace” để thực hiện thay thế văn bản.

Bước 4: Chạm vào nút “Replace All” để thay thế tất cả theo thứ tự danh sách.

Lưu ý: không thể thay thế văn bản trong tham chiếu bên ngoài hoặc các lớp bị khóa.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày