Chế độ xem DWG FastView

Khi bạn mở một bản vẽ CAD, bạn sẽ được nhắc nhở hai chế độ mở, một là chế độ xem và chế độ khác là chế độ chỉnh sửa.

Về chế độ xem, bạn nên biết những điều sau:

Bản vẽ đầy đủ: Hiển thị bản vẽ đầy đủ.

Full View: Hiển thị toàn bộ hình ảnh.

Khác: chạm để hiển thị thêm thông tin, chẳng hạn như Chuyển sang Chế độ chỉnh sửa, Thông tin tệp, Xuất, Trợ giúp, Lịch sử, Ẩn chú thích, Ẩn chú thích và Cài đặt.

Lệnh nhanh: Hiển thị các lệnh được sử dụng gần đây. Nhấn vào biểu tượng lệnh có thể bắt đầu nó ngay lập tức. Nó được mặc định là hiển thị các lệnh nhanh và nó có thể bị ẩn bằng cách thay đổi nó trong cài đặt.

Chú thích: bao gồm Sketch, Arrow, Text, Revcloud, Recording, Image, Leader, Line, Rectangle, Ellipse. Ở chế độ Xem, nó có sẵn để tạo và chỉnh sửa chú thích và ở chế độ Chỉnh sửa, nó chỉ khả dụng để xem chú thích.

Lớp: Nó hiển thị tất cả các lệnh của lớp, bao gồm Danh sách lớp, Tắt lớp, Tắt các lớp khác, Lớp trước và Bật tất cả các lớp.

Đo lường: Bao gồm Khoảng cách, Diện tích, Điểm ID, Độ dài vòng cung, Thực thể, Góc, Tỷ lệ, và Kết quả.

Hộp công cụ: Nó cung cấp chức năng Tìm, Đếm khối và Đánh dấu. Hàm Find được sử dụng để tìm văn bản cụ thể và định vị chúng. Hàm đếm khối được sử dụng để đếm số khối được chỉ định.

Bố cục: Bạn có thể tự do chuyển đổi giữa không gian mô hình và không gian bố trí.

Phong cách trực quan: Nó cung cấp các phong cách trực quan 2D và 3D.

OK, đó là về chế độ xem và bài tiếp theo chúng ta sẽ nói về chế độ chỉnh sửa.

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày