cắt và bù đắp với DWG FastView

Dù thiết kế bản vẽ trên máy tính cá nhân hay xem & chỉnh sửa trên thiết bị di động, các tính năng chỉnh sửa của trim và offset được sử dụng khá thường xuyên. Bây giờ chúng ta hãy trình bày cách cắt và bù đắp với DWG FastView.

Có hai chế độ làm việc cho lệnh cắt, cắt nhanh và chọn các cạnh và biểu mẫu là chế độ mặc định. Trong chế độ cắt nhanh, bạn có thể cắt các đối tượng đã chọn. Bạn có thể chọn một đối tượng bằng cách chạm vào nó hoặc vẽ các đường giao nhau với nó. Đối với chế độ cắt khác, hãy chọn ranh giới bằng cách chạm vào các đối tượng hoặc chọn chéo và bạn có thể xem có bao nhiêu đối tượng được chọn. Nhấp vào nút kết thúc trong bảng để bước tiếp theo.quick_trim-gif_demo

Tương tự như vậy, có hai cách cho các lệnh offset, chỉ định khoảng cách offset và qua một điểm, và mặc định là theo khoảng cách offset. Bạn có thể nhập giá trị khoảng cách. Sau đó, chọn một đối tượng để bù đắp, chạm vào bản vẽ để chỉ định hướng bù đắp. Đối với cách đi qua một điểm, bước đầu tiên cũng là chọn một đối tượng để bù đắp, chỉ định một điểm, sau khi bù đắp một đối tượng, bạn có thể tiếp tục bù hoặc kết thúc lệnh.

bù lại

Từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng người dùng thường xuyên sử dụng các hàm cắt và bù đắp. Bạn có thể sử dụng chúng miễn phí bằng cách dùng thử mỗi ngày trong nửa giờ. Để mở khóa chúng, vui lòng nhấn vào cái này liên kết nâng cấp hoặc nút bên dưới để nâng cấp tài khoản của bạn.

nút nâng cấp

Nếu bạn không thanh toán được, bạn có thể chọn thanh toán trên web bên dưới

DWG FastView, mua 1 năm và tặng thêm 2 tháng!

6 Tr? l?i ?trim and offset with DWG FastView?

  1. Sigo con el problema ... Tomó medidas y no me dan ... Así coloque la escala q sea ni me sirve para imprimir por q los planos no salen a escala muy pero muy complicado de verdad me gustaría q me ayudarán con eso pues en chung tôi gusta esta ứng dụng ... Quedaré al pendiente

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày