Trình xem RVT miễn phí-Xem các tệp RVT trực tuyến miễn phí-Trình xem Revit tốt nhất được đề xuất

Tệp RVT là định dạng tệp được phần mềm Autodesk Revit sử dụng để lưu trữ mô hình 3D và thông tin tòa nhà. RVT là viết tắt của Tệp dự án Revit. Revit là một phần mềm phổ biến được các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế sử dụng để tạo các thiết kế và mô hình tòa nhà chi tiết. Tệp RVT là định dạng tệp chính được sử dụng để lưu trữ Đọc thêm ...