Trình xem tệp STL/OBJ/IFC miễn phí tốt nhất-DWG FastView

DWG FastView đang cách mạng hóa cách người dùng xem và cộng tác trên nhiều định dạng tệp khác nhau, cung cấp giải pháp toàn diện cho các chuyên gia trong các ngành. Với bản cập nhật mới nhất, DWG FastView giới thiệu hỗ trợ cho các định dạng tệp mới, bao gồm STL, OBJ và IFC, nâng cao hơn nữa tính linh hoạt và tiện ích của nó. giới thiệu định dạng tệp stl/obj/ifc STL (Stereolithography) Các tệp STL được sử dụng rộng rãi Đọc thêm ...