Cập nhật DWG FastView cho Windows phiên bản 7.7: Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ

DWG FastView, trình xem và chỉnh sửa CAD hàng đầu, gần đây đã tiết lộ một bản cập nhật quan trọng với phiên bản 7.7 dành cho người dùng Windows. Bản cập nhật này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi nó giới thiệu hỗ trợ cho nhiều biến thể ngôn ngữ nhỏ hơn, phục vụ cơ sở người dùng rộng hơn trên các nền tảng ngôn ngữ khác nhau. Trong số những bổ sung đáng chú ý là tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, Đọc thêm ...