Làm cách nào để đếm số khối trong DWG FastView cho Di động?

Trong thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD), số lượng khối đề cập đến số lượng phiên bản khối duy nhất được sử dụng trong bản vẽ hoặc mô hình. Các khối trong CAD là các đối tượng hoặc biểu tượng được xác định trước, có thể tái sử dụng, có thể được chèn vào bản vẽ hoặc mô hình để thể hiện một đối tượng hoặc thành phần cụ thể. Vậy làm thế nào để tính toán số lượng cụ thể Đọc thêm ...