Thử tuyên bố lại, mũi tên và chú thích văn bản với DWG FastView cho điện thoại di động

Video ngắn này giải thích cách thêm dòng Revcloud, mũi tên và chú thích văn bản vào bản vẽ của bạn. Các tính năng này không miễn phí nhưng bạn có thể có 10 phút sử dụng miễn phí mỗi ngày. Để mở khóa vĩnh viễn tất cả các tính năng và đóng tất cả quảng cáo, vui lòng nâng cấp tài khoản của bạn bằng cách nhấp vào nút bên dưới hoặc tại đây.

Các lệnh soạn thảo DWG FastView: revcloud, sketch, smart pen, text & multileader

In last post we have expounded some drafting commands, today let me continue the remaining drafting commands: revcloud, sketch, smart pen, text & multileader. Revcloud Operations: click the ?Draw? button and select the ?Revcloud? command; specify the start point of Revcloud by touching on the drawing area, move the finger that touching on drawing area Đọc thêm ...