Làm cách nào để thay đổi kích thước hoặc đơn vị đo trong DWG FastiView cho Windows?

Thường có một số người dùng hỏi cách đổi đơn vị thứ nguyên từ Imperial sang Metric hoặc ngược lại. Tôi se cho bạn xem. 1. Khởi động DWG FastView cho Windows của bạn, mở bản vẽ và nhấp vào đây? 2.Và sau đó bạn có thể thay đổi đơn vị đo hoặc kích thước cũng như thang đo: Vậy là xong. Rất dễ, Đọc thêm ...