DWG FastView cho Windows: đo góc

Khi bạn mở bản vẽ bằng DWG FastView, hãy nhấp vào tab fastview ở trên cùng và sau đó bạn có thể thấy biểu tượng đo góc. Nhấp vào menu thả xuống của đo góc, bạn có thể thấy hai tùy chọn: Đối với tùy chọn thứ 2, Góc: chọn thực thể, rất dễ hiểu. Khi bạn muốn đo Đọc thêm ...