Tin thú vị: Robot dịch vụ khách hàng mới của DWG FastView

Chúng tôi vui mừng thông báo về một bản nâng cấp lớn cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại DWG FastView. Để quản lý tốt hơn lượng lớn yêu cầu hàng ngày, chúng tôi đã hợp tác với WonderChat để giới thiệu robot dịch vụ khách hàng. Giải pháp hỗ trợ AI này được thiết kế để xử lý các câu hỏi phổ biến nhất từ người dùng, cải thiện hiệu quả dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. DWG Đọc thêm ...