Bot dịch vụ khách hàng thông minh được tích hợp vào DWG FastView

DWG FastView đã có sự tăng trưởng nhanh chóng cùng với nhu cầu hỗ trợ khách hàng ngày càng tăng. Tuy nhiên, dịch vụ khách hàng thủ công truyền thống gặp khó khăn trong việc theo kịp, dẫn đến phản hồi chậm trễ và khiến người dùng thất vọng. Để giải quyết thách thức này, chúng tôi tự hào giới thiệu bot dịch vụ khách hàng thông minh của mình, một giải pháp được thiết kế để cung cấp hỗ trợ kịp thời và nâng cao trải nghiệm người dùng. Có thể truy cập và hiệu quả Đọc thêm ...