DWG FastView dành cho Windows-Phiên bản mới được phát hành

Người dùng thân mến,

Chúng tôi đã phát hành phiên bản DWG FastView mới cho Windows. Vui lòng Tải xuống nó hoặc cập nhật khách hàng của bạn càng sớm càng tốt!

Cập nhật và các tính năng mới:

  • Các lỗi đã được khắc phục, chẳng hạn như cái này
  • Tính năng mới: chuyển đổi PDF sang DWG
  • cải thiện việc xác định kích thước theo thứ tự, hiển thị giá trị X và Y cùng một lúc
  • đã thêm lựa chọn khổ giấy trong in ấn và in số lượng lớn
  • trong tính năng xuất DWG sang PDF, đã thêm tùy chọn PDF mở ngay sau khi xuất
  • đã thêm tính năng "phát nổ một khối / khu vực / đối tượng / thực thể thành các phần khác nhau có thể được chọn riêng lẻ"

8 Tr? l?i ?DWG FastView for Windows-New version released?

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày