سیاست بازپرداخت

مشتری عزیز،

ما 30 روز ضمانت نامه کامل بازپرداخت را داریم. اگر چیزی ناراضی دارید ، فقط با ما تماس بگیرید. ما امیدواریم که شما بتوانید دلیل اینکه چرا می خواهید بازپرداخت کنید به ما بگویید. تا زمانی که سفارش ظرف 30 روز باشد ، ما به طور کامل به شما بازپرداخت می کنیم. بنابراین ، مطمئن شوید که در مدت 30 روز درخواست بازپرداخت دارید.

اگر متأسفانه بعد از 30 روز است ، نگران نباشید ، ما همچنین می توانیم به شما بازپرداخت کنیم ، اما نه به طور کامل ، بلکه تا حدی. لطفا وارد شوید حساب خریدار و در آنجا درخواست بازپرداخت کنید.