سیاست بازپرداخت

مشتری عزیز،

ما یک سیاست بازپرداخت کامل ضمانت ۷ روزه داریم. اگر چیزی ناراضی دارید، فقط با ما تماس بگیرید. ما امیدواریم که بتوانید دلیل اینکه چرا می خواهید بازپرداخت کنید را به ما بگویید. تا زمانی که سفارش ظرف 7 روز باشد، ما به طور کامل به شما بازپرداخت می کنیم. بنابراین، مطمئن شوید که در عرض 7 روز درخواست بازپرداخت کنید.

اگر متأسفانه بعد از 7 روز است، نگران نباشید، ما نیز می توانیم به شما بازپرداخت کنیم، نه به طور کامل، بلکه جزئی. برای اشتراک ماهانه، در 15 روز، می توان آن را به طور جزئی بازپرداخت کرد. برای اشتراک سالانه، در 180 روز، می توان آن را به طور جزئی بازپرداخت کرد. لطفا وارد شوید حساب خریدار و در آنجا درخواست بازپرداخت کنید.