چگونه می توان در یک طرح کپی و پیست کرد؟

In DWG FastView for Windows, how can we copy and paste an object?

There are two methods. Let me introduce.

Choose edit mode, select the object:

And then press Ctrl+C, move to the place in which you want to paste, press Ctrl+V.

Method 2:  choose Edit commands group, on the rightmost, select Copy and then move to the place in which you want to paste, then click.

Those are the methods to copy and paste in a drawing. By the way, when you have selected an object, right click it, there will be a lot of operations for you to do:

این را به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1+ نوزده =