Wyświetlacz pomocniczy DWG FastView

Znacznik punktu Wskazuje położenie bieżącego punktu. Podczas określania punktu przez dotknięcie lub przeciągnięcie, podczas podnoszenia palca, pojawia się znacznik punktu. Możesz przeciągnąć znacznik punktu, aby dostosować jego położenie. Znacznik współrzędnych Stuknięcie w znacznik współrzędnych wyświetla wartości X i Y aktualnego punktu. Ty też możesz się zmienić Czytaj więcej ...