چگونه با DWG Fastview برای موبایل، نقطه شناسه را در طراحی CAD اندازه گیری کنیم؟

در نقشه های CAD، یک نقطه ID یک شناسه منحصر به فرد است که به یک شی یا موجودیت در نقشه اختصاص داده می شود. نقاط شناسه برای کمک به مکان یابی و ارجاع بخش های خاصی از نقاشی، مانند خطوط، منحنی ها و اشکال استفاده می شود. آنها اغلب همراه با ابزارهای اندازه گیری برای شناسایی دقیق و اندازه گیری اجزای مختلف نقشه استفاده می شوند.

به تازگی قابلیت اندازه گیری نقطه شناسه به DWG FastView برای موبایل اضافه شده است. در اینجا می توانید از آن استفاده کنید:

فلش آبی را برای اندازه گیری حرکت دهید و مختصات X و Y را می توان در زیر زمان واقعی نمایش داد.

این ویژگی هر روز 10 دقیقه رایگان است اما اگر می خواهید زمان بیشتری از آن استفاده کنید و همه ویژگی ها را باز کنید و همه تبلیغات را ببندید، لطفاً روی دکمه زیر کلیک کنید تا حساب خود را ارتقا دهید (در تلفن همراه. اگر می خواهید در رایانه شخصی ارتقا دهید، کلیک کنید اینجا).

4 ???? ?? ?How to measure ID point in CAD drawing with DWG Fastview for Mobile??

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *