دستور sketch line را از اینجا دریافت کنید

این مقاله به شما می گوید که چگونه از دستور sketch line استفاده کنید.

ابتدا با DWG FastView یک نقاشی باز کرده و حالت مشاهده را انتخاب کنید.

دوم ، روی نماد سمت چپ کلیک کنید و Sketch را در سمت چپ مشاهده خواهید کرد.

سوم ، روی آن ضربه بزنید و نقاشی را بکشید.

چهارم ، روی √ در بالا سمت راست ضربه بزنید. برای دریافت این دستور دکمه زیر را کلیک کنید. این ویژگی پرداخت می شود. می توانید هر روز 10 دقیقه رایگان از آن استفاده کنید. برای استفاده از آن برای همیشه و باز کردن قفل سایر ویژگی های پرداخت شده و همچنین بستن تبلیغات ، با کلیک روی دکمه زیر حساب خود را ارتقا دهید.

دستور خط طرح را از اینجا دریافت کنید

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *