چگونه می توان لایه های CAD را در تلفن همراه تغییر داد؟

کسانی از شما که اغلب با نقشه های CAD کار می کنند باید بدانید که لایه های CAD هم در طراحی و هم در مشاهده بسیار مهم هستند. در برخی از نقشه های پیچیده CAD، استفاده خوب از ابزارهای مدیریت لایه CAD می تواند باعث شود با نیمی از تلاش، دو برابر نتیجه بگیرید.

نحوه استفاده از ویژگی لایه در DWG FastView برای موبایل

ابتدا DWG FastView را برای موبایل باز کنید و سپس عملکرد لایه ابزار را پیدا کنید. در زیر توضیحاتی در مورد هر یک از عملکردهای ابزار لایه CAD ارائه شده است که می توان آن را در صورت تقاضا عمل کرد:

لیست لایه: در لیست لایه ها، روی لایه مربوطه کلیک کنید تا لایه باز یا بسته شود.

بستن لایه: روی هر لایه در نقاشی کلیک کنید تا بسته شود.

لایه قبلی: آخرین عملیات تغییر انجام شده در تنظیمات لایه را رها کنید.

سایرین را ببندید: روی لایه CAD که باید روی نقاشی حفظ شود کلیک کنید و سایر لایه ها را بجز لایه انتخاب شده ببندید.

Close all: تمام لایه هایی که بسته شده اند را باز کنید و در صورت نیاز روی دکمه Open All کلیک کنید و کل نقشه نمایش داده می شود.

چگونه لایه های CAD را در تلفن همراه تغییر دهیم؟

2 ???? ?? ?How to switch CAD layers in mobile phone??

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *