چگونه می توان در یک طرح کپی و پیست کرد؟

در DWG FastView برای ویندوز، چگونه می توانیم یک شی را کپی و پیست کنیم؟

دو روش وجود دارد. بذار معرفی کنم

حالت ویرایش را انتخاب کنید، شی را انتخاب کنید:

و سپس Ctrl+C را فشار دهید، به محلی که می خواهید پیست کنید بروید، Ctrl+V را فشار دهید.

روش 2: گروه Edit commands را انتخاب کنید، در سمت راست، Copy را انتخاب کنید و سپس به مکانی که می خواهید در آن جایگذاری کنید بروید، سپس کلیک کنید.

اینها روشهایی برای کپی و چسباندن در نقاشی هستند. به هر حال، وقتی یک شی را انتخاب کردید، روی آن کلیک راست کنید، عملیات های زیادی برای شما وجود خواهد داشت:

2 ???? ?? ?How to do copy and paste in a drawing??

    1. سلام، در رایانه شخصی پشتیبانی نمی شود، اما می توانید آن را در موبایل انجام دهید.

????????? ?? ???????

????? ????? ??? ????? ?????? ??. ??????? ???????? ??????????? ??????? *