Tìm hiểu cách thêm chú thích âm thanh / hình ảnh vào bản vẽ của bạn

Cả chú thích âm thanh và hình ảnh đều là các tính năng trả phí. Bạn có thể có 10 phút sử dụng miễn phí mỗi ngày. Để mở khóa chúng mãi mãi, hãy nhấp vào nút nâng cấp bên dưới để đăng ký (chỉ dành cho thiết bị di động). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.