Làm cách nào để chèn hoặc nhập hình ảnh vào bản vẽ trên DWG FastView cho Windows?

Một người dùng đã hỏi chúng tôi qua email: Chào buổi chiều, tôi đang gặp khó khăn khi nhập hình ảnh vào màn hình fastview khi tạo một bản vẽ mới. Tôi đã xem lại video về cách nhập hình ảnh nhưng tôi không thấy chức năng "Chèn" để thả bản vẽ vào chương trình. Bạn có thể giúp tôi với Đọc thêm ...