Làm thế nào để thay đổi phiên bản của bản vẽ CAD trong DWG FastView di động?

Tôi nên làm gì khi phiên bản thấp hơn của phần mềm CAD không thể mở phiên bản cao hơn của bản vẽ CAD? Nó rất đơn giản, chỉ cần chuyển đổi phiên bản vẽ CAD. Vậy nếu không có máy tính thì phần mềm xem CAD trên điện thoại có chuyển đổi được bản vẽ CAD không? tất nhiên ! Hãy để tôi chia sẻ với bạn những điều có liên quan Đọc thêm ...