Học cách tận hưởng tính năng đồng bộ hóa đám mây của DWG FastView

DWG FastView nổi bật với nhiều khía cạnh, nhưng một trong những điểm mạnh nhất là đồng bộ hóa và điều phối bản vẽ đám mây, cũng như thiết bị chéo.

Hãy để tôi lấy phiên bản Windows làm ví dụ.

Khởi động DWG FastView cho Windows, trên Trang khởi động, bạn có thể thấy Đám mây hoặc Đám mây của tôi ở hai nơi. Nhấp vào một trong hai.

Chỉ cần đợi một chút, bạn có thể xem như sau. (Nếu Internet chậm, bạn có thể đợi lâu hơn một chút)

Với My Cloud, bạn có thể tải lên bản vẽ cục bộ của mình cả trên PC và điện thoại di động, tải xuống từ Đám mây, chia sẻ, xóa, di chuyển tìm kiếm và đổi tên bản vẽ, tạo thư mục. Đó là một nơi từ xa, nơi bạn có thể đặt các bản vẽ quan trọng của mình và sắp xếp chúng tốt để truy cập chúng ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

Bạn nghĩ gì về nó? Chỉ Tải xuống và dùng thử miễn phí. Đáng nói là, bản dùng thử miễn phí chỉ có 100MB và một số tính năng đã bị khóa. Nếu bạn muốn bộ nhớ 5GB và tất cả các tính năng có sẵn, vui lòng mua nó, hàng tháng hoặc hàng năm.

M?t câu tr? l?i cho ?Learn to enjoy Cloud sync of DWG FastView?

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày