Làm thế nào để giải quyết "bản vẽ của tôi hiển thị rất nhiều dấu hỏi ???"?

Có một số người dùng báo cáo rằng DWG FastView không thể hiển thị bản vẽ của anh ấy một cách hoàn hảo, thiếu một số ký tự, một loạt các ký tự ??? dấu hỏi hiển thị ở đó.

Thật là bình thường. Chúng tôi biết vấn đề này. DWG FastVIew có người dùng trên khắp 190 quốc gia và họ có các bản vẽ với các ngôn ngữ khác nhau. DWG FastView không thể chuẩn bị tất cả các ngôn ngữ bên trong phần mềm.

Nếu DWG FastView không hỗ trợ gói ngôn ngữ của bạn, thì các ký tự trên bản vẽ sẽ hiển thị một hàng là ???.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

Nếu bạn đang sử dụng DWG FastView dành cho thiết bị di động, vui lòng chuyển đến cài đặt và bật lời nhắc phông chữ bị thiếu:

Nếu bạn đang sử dụng Windows DWG FastView, vui lòng đi tới cài đặt và thử hai tùy chọn và kiểm tra bản vẽ của bạn:

Sau đó, nếu bản vẽ của bạn vẫn không thể hiển thị hoàn hảo, vui lòng gửi cho chúng tôi bản vẽ của bạn đến email của tôi: will@blog.dwgfastview.com

 

Chia sẻ cái này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

2 × 4 =