Làm thế nào để chèn các điểm tọa độ trong bản vẽ CAD?

Khi chúng ta sử dụng phần mềm CAD để vẽ bản vẽ DWG thì chúng ta thường sử dụng cách vẽ tọa độ, vậy cách chèn điểm tọa độ trong bản vẽ CAD thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn.

Mọi người đều biết rằng trong phần mềm CAD, tọa độ của vị trí chuột sẽ được hiển thị ở cuối giao diện, như trong hình sau:

Sau đó, khi chúng ta đang vẽ, tọa độ của vị trí chuột sẽ được hiển thị bên cạnh chuột, như thể hiện trong hình sau:

(Hãy nhớ chọn chế độ Chỉnh sửa và Chỉnh sửa menu ruy-băng)

Muốn vẽ theo tọa độ và xác định tọa độ điểm vẽ, chúng ta chỉ cần nhập trực tiếp tọa độ của trục X và Y trên bàn phím cách nhau bằng dấu phẩy như hình sau:

Sau khi nhập tọa độ hoàn tất, nhấn Enter. Khi chúng ta vẽ một đường thẳng, phương pháp trên đã hoàn thành việc chọn điểm đầu tiên. Nếu chúng ta cần sử dụng tọa độ để xác định điểm thứ hai, chúng ta có thể nhập trực tiếp dòng lệnh bên dưới Tọa độ của điểm thứ hai vẫn cách nhau bằng dấu phẩy, và dấu xuống dòng kết thúc.

Vì vậy, đó là cách bạn vẽ đồ thị bằng cách sử dụng tọa độ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

Chia sẻ cái này:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

mười một - tám =