Nhận lệnh mũi tên tại đây trong DWG FastView cho điện thoại di động

Bài viết này cho bạn biết cách sử dụng lệnh mũi tên.

Đầu tiên, mở một bản vẽ bằng DWG FastView, chọn Chế độ xem.

Thứ hai, nhấp vào biểu tượng ngoài cùng bên trái và bạn sẽ thấy Mũi tên ở vị trí thứ hai.

Thứ ba, chạm vào nó và vẽ trên bản vẽ. Nó rất dễ dàng để điều chỉnh màu sắc và độ dày. Nhấp vào nút bên dưới để có được tính năng này.

Get the arrow command here in DWG FastView for mobile

Thêm nofollow vào liên k?t

M? liên k?t trong c?a s? m?i Hi?n th? ngày